„Kao i polaznici radionica Rastimo zajedno i Mi Plus, i ja sam obogatila odnos sa svojom obitelji“

Rastimo zajedno aktivistica (RAZA) Natalija Sklepić pomaže polaznicima na radionicama podrške roditeljstvu u sklopu pilot-programa EU Jamstvo za svako dijete

UNICEF
RAZA i djevojčica
IHozmec/UNICEF
11 Listopad 2021

Za uspjeh radionica Rastimo zajedno i Mi Plus,  osim voditeljica i obitelji koje su polaznici programa, veliku zaslugu imaju i Rastimo zajedno aktivistice, zvane i RAZA-e. Riječ je o kulturnim medijatoricama romske nacionalne manjine koje pomažu voditeljicama radionica da uspostave bolji kontakt s polaznicima te prevladaju eventualne jezične barijere. Upravo je takva prilagodba programa sudionicima ključna za uspjeh i održivost.  

„Rastimo zajedno i mi Plus“ serija je radionica namijenjena podršci roditeljima i obiteljima koji žive u posebno teškim okolnostima, a provode je zajednički implementacijski partneri Ureda UNICEF-a za Hrvatsku – Centar za podršku roditeljstvu „Rastimo zajedno“ te  djelatnici Centra za socijalnu skrb Čakovec, podružnice Obiteljski centar, u sklopu pilot-programa „Faza III: Testiranje Jamstva za svako dijete u Hrvatskoj“, financiranog sredstvima Europske unije.    

Natalija Sklepić, inače učiteljica razredne nastave s predškolskom djecom, postala je romska kultruna medijatorica (RAZA) na poticaj ravnatelja škole u kojoj je zaposlena.  

Djeca
IHozmec/UNICEF
The educator with children at the “Growing Up Together – Count Us In Plus” workshop within the „Phase III: Testing the Child Guarantee“ pilot program. The pilot program is funded by the European Union and implemented by UNICEF and it's implementation partners, with the aim of reducing child poverty and social exclusion.

„Kad me ravnatelj škole pitao želim li sudjelovati u programu koji se provodi u suradnji s UNICEF-om i Europskom unijom, prvo sam se nećkala, ali sam pristala kako bih stekla novo iskustvo te tako pomogla i sebi i drugima. Nisam se ni nadala da će radionice toliko pozitivno utjecati na roditelje, jer smo svi na početku bili pomalo zbunjeni“, prisjeća se Natalija prve od ukupno 15 radionica „Rastimo zajedno i Mi Plus“ koje se odvijaju u Pribislavcu kao program podrške roditeljstvu. Polaznici se upoznaju s temama razvoja djece i postavljanja granica u odgoju, partnerskog odnosa, a radi se i na komunikacijskim vještinama.

„Iako ja nisam bila polaznica programa, već RAZA, i sama sam puno naučila na radionicama. Naučeno sam primjenjivala i u svojoj okolini i mogu reći da sam time obogatila i odnos sa svojom obitelji“, zadovoljna je Natalija koja je sretna što se priključila radionicama jer su je dodatno izgradile kao majku i kao osobu. 

Početak ipak nije bio tako jednostavan, strahovalo se hoće li biti dovoljno polaznika te hoće li i oni koji krenu nastaviti dolaziti redovito na svih 15 radionica, zato je na svom redovnom poslu u predškoli objašnjavala roditeljima da mogu puno naučiti ako probaju dolaziti na radionice.  

Majka proučava stripove
IHozmec/UNICEF
Mother Draženka is reading a comic with aims and key messages o Growing Up Together Count Us In Plus” workshop which is a part of the „Phase III: Testing the Child Guarantee“ pilot program, funded by the European Union. One of the key objectives of the pilot program is to ensure access to integrated child protection services and support to families.

„Na kraju su se mnoge majke iz naselja odlučile priključiti, nisu odustale i danas mi zahvaljuju što sam im bila pomoć i podrška u procesu. Radionice smo imali svake srijede, tijekom ljeta i kad je počela školska godina, a zadovoljstvo polaznica se vidjelo već nakon prvih nekoliko radionica kada su uvidjele koliko tog naučenog na radionicama mogu iskoristiti kod kuće. Sad i druge mame, koje nisu uključene u ovaj program, pitaju hoće li biti još takvih radionica, jer su se zainteresirale preko iskustava mama koje su prošle radionice. Mame polaznice su izuzetno zadovoljne radionicama i pričaju nam kako je ono što sad primjenjuju kod kuće u odnosu s djecom nešto posebno, da točno vide razliku u odgoju i obrazovanju svoje djece“, naglašava RAZA Natalija te dodaje kako su zadovoljne sudionice i glas koji su proširile o radionicama najbolji dokaz kvalitete programa. 

Dječak
IHozmec/UNICEF
Boy is showing a medal with his name at the “Growing Up Together – Count Us In Plus” workshop within the „Phase III: Testing the Child Guarantee“ pilot program. The pilot program is funded by the European Union and implemented by UNICEF and it's implementation partners and seeks to ensure access to integrated child protection and family support services, access to pre-school education and access to integrated and coordinated early intervention services for all children.

„Htjela bih poručiti UNICEF-u i Europskoj uniji da je ovo hvalevrijedan projekt, da samo nastave s takvim radionicama jer su roditelji uvidjeli važnost odgoja djeteta. Što god se napravi u korist djece i njihovog odgoja, uvijek će dobro doći“, zaključuje Natalija Sklepić.  

Radionica
IHozmec/UNICEF
Lidija Vinković from the Center for Social Welfare Čakovec, Branch Family Center with mothers at “Growing Up together Count Us In Plus workshop within the „Phase III: Testing the Child Guarantee“ pilot program, funded by the European Union. One of the key objectives of the pilot program is to ensure access to integrated child protection services and support to families.

S glavnim ciljem smanjenja dječjeg siromaštva i socijalne isključenosti za svu djecu diljem Europske unije, Europska komisija u partnerstvu s UNICEF-om, provodi pilot-program “Faza III: Testiranje Jamstva za svako dijete” u Bugarskoj, Hrvatskoj, Grčkoj, Njemačkoj, Italiji, Litvi i Španjolskoj. 

Hrvatska je dobila priliku da pilotira EU Jamstvo za svako dijete u suradnji s Europskom komisijom i UNICEF-om kako bi radila na rješavanju dječjeg siromaštva i socijalne isključenosti. Za razvoj modela novih usluga i najbolje prakse za djecu i njihove obitelji UNICEF će upotrijebiti svoje iskustvo, partnerstva i kapacitete modelirajući integrirane multidisciplinarne, adekvatno financirane usluge u obitelji i zajednici u Međimurskoj županiji, regiji s ograničenim pristupom uslugama zaštite djece i podrške obiteljima. UNICEF-ov pristup uključuje tri komponente: pristup uslugama zaštite djece i podrške obitelji, pristup predškolskom obrazovanju i pristup uslugama rane intervencije u djetinjstvu.  

©UNICEF, 2021. „Informacije i stavovi sadržani u ovom članku pripadaju autorima i ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske unije. Niti institucije ni tijela Europske unije, niti bilo koja osoba koja djeluje u njihovo ime ne mogu se smatrati odgovornima za upotrebu informacija sadržanih ovdje."

Centar za podršku roditeljstvu „Rastimo zajedno“ i  Centar za socijalnu skrb Čakovec, podružnica Obiteljski centar implementacijski su partneri Ureda UNICEF-a za Hrvatsku u provođenju pilot programa "Faza III: Testiranje Jamstva za svako dijete u Hrvatskoj", koji financira Europska unija.