„Nijedno dijete ni mlada osoba ne smije odrastati u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti!“

Održan Stručni skup o prijedlogu Nacionalnog akcijskog plana za EU Jamstvo za svako dijete

UNICEF Hrvatska
stručni skup
MTuskan/UNICEF