Predstavnici Europske komisije i UNICEF-ova Regionalnog ureda za Europu i Središnju Aziju posjetili Međimursku županiju

Provođenjem treće faze pilot-programa "EU Jamstvo za svako dijete" UNICEF i provedbeni partneri poboljšavaju živote djece i obitelji u Međimurju

14 Prosinac 2022
Posjet Medimurju
Danijel Soldo
UNICEF Hrvatska

Zagreb, 14. prosinca 2022. – Predstavnici visoke delegacije Europske komisije i UNICEF-ova Regionalnog ureda za Europu i Središnju Aziju tijekom studijskog posjeta Međimurskoj županiji svjedočili su uspješnoj provedbi pilot-programa Faza III: Testiranje Jamstva za svako dijete u Hrvatskoj”. Aktivnosti u sklopu pilot-programa, financiranog sredstvima Europske unije, već dvije godine provodi Ured UNICEF-a za Hrvatsku u Međimurskoj županiji u suradnji s 11 provedbenih partnera i lokalnom zajednicom, povećavajući tako pristup osnovnim uslugama za najranjiviju djecu i obitelji koje žive u nepovoljnim uvjetima i isključenosti.

Centar za djecu i obitelji u Paragu u općini Nedelišće, koji će uskoro započeti s radom, te postojeći Centar igre s knjižnicom igračaka u Držimurcu-Strelcu u općini Mala Subotica posjetili su Katarina Ivanković-Knežević, ravnateljica za socijalna pitanja (Glavna uprava za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje u Europskoj komisiji), Stefan Iszkowski, službenik za politiku (Odjel za socijalna prava i uključivanje, Glavna uprava za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje u Europskoj komisiji), Philippe Cori, zamjenik regionalne direktorice Regionalnog ureda UNICEF-a za Europu i središnju Aziju, Regina M. Castillo, predstojnica Ureda UNICEF-a za Hrvatsku, Tatjana Katkić Stanić, ravnateljica Zavoda za socijalni rad i nacionalna koordinatorica EU Jamstva za svako dijete iz Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Matija Posavec, župan Međimurske županije, Nikola Novak, načelnik općine Nedelišće, te Matjaš Oršuš, predsjednik Vijeća romske nacionalne manjine Međimurske županije.

„Program koji UNICEF provodi od izuzetne je važnosti za uspostavljanje EU Jamstva za svako dijete. Pozdravljamo dosadašnji napredak u Hrvatskoj i veselimo se nastavku suradnje. Akcijski plan Jamstva za svako dijete postavit će okvir za promicanje jednakih mogućnosti i poboljšanje pristupa uslugama za djecu iz najranjivijih skupina u skladu s preporukama”, izjavila je Katarina Ivanković-Knežević, ravnateljica za socijalna pitanja (Glavna uprava za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje u Europskoj komisiji).

Predstavnici visoke delegacije u Zagrebu susreli su se s  ministrom rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marinom Piletićem, s predsjednicom Nacionalnog upravljačkog odbora i državnom tajnicom u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Margaretom Mađerić te s ostalim članovima Nacionalnog upravljačkog odbora pilot-programa kako bi se osvrnuli na zaključke donesene prilikom studijskog posjeta i dogovorili sljedeće korake.

„Republika Hrvatska jedna je od sedam zemalja EU u kojoj se provodi pilot projekt „EU Jamstvo za svako dijete“ i čiji će se rezultati i primjeri dobre prakse ugraditi u nacionalne dokumente koji čine temelje za provedbu mjera i aktivnosti u ključnim područjima intervencije kako bi se svoj djeci osigurao jednak pristup ranom predškolskom odgoju i obrazovanju, zdravstvenim i socijalnim uslugama, adekvatnim uvjetima stanovanja i kvalitetnoj prehrani. Snažno se zalažemo da se aktivnosti programa koji provodimo u suradnji s UNICEF-om na području Međimurske županije implementiraju kao primjer dobre prakse i omogući pristup uslugama svakom djetetu u Republici Hrvatskoj“, istaknuo je ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić.

Aktivnosti u sklopu treće faze pilot-programa UNICEF provodi kako bi povećao broj djece uključene u rani i predškolski odgoj i obrazovanje, omogućio bolji pristup uslugama rane intervencije za djecu s teškoćama i njihove obitelji, osnažio roditelje i skrbnike i pomogao im da razviju potrebne vještine te omogućio pristup sveobuhvatnim uslugama zaštite djece i obitelji.

„Mi u UNICEF-u predani smo podršci Europskoj komisiji u ispunjavanju njezina obećanja o prekidu kruga siromaštva i isključenosti utkanog u Jamstvo za svako dijete. U Hrvatskoj se EU Jamstvo za svako dijete testira u Međimurskoj županiji, jednoj od najrazvijenijih, ali s velikim izazovima u osiguravanju usluga za sve njezine stanovnike, pogotovo za djecu i mlade i njihove obitelji iz posebno ranjivih skupina. Naše su intervencije usmjerene na rano prepoznavanje one djece i njihovih obitelji koji žive u posebno teškim uvjetima i za koje je rana intervencija ključna kako bi se prekinuo krug njihova nepovoljnog položaja i kako bi dobili priliku za razvoj svog punog potencijala”, izjavila je Regina M. Castillo, predstojnica Ureda UNICEF-a za Hrvatsku.

Glavna je značajka i preduvjet uspjeha ovog pilot-programa provedba u zajednici, sa zajednicom i za zajednicu. Zato se u okviru EU Jamstva za svako dijete uspostavljaju Centri za djecu i obitelji kako bi se poboljšala dostupnost usluga, posebno obiteljima iz najranjivijih skupina i depriviranih zajednica. Tako su u završnoj fazi i izgradnja i opremanje četiriju Centara za djecu i obitelji u općinama Orehovica, Mala Subotica, Podturen i Nedelišće, a opremljen je i Centar u postojećem prostoru u općini Pribislavec. U tim će se prostorima odvijati različite aktivnosti za djecu i obitelji, susreti sa stručnjacima i drugim roditeljima i skrbnicima te edukativne aktivnosti, u suradnji s općinama, pružateljima usluga i lokalnom zajednicom.

Uz to, kako bi se sukladno Preporuci Vijeća EU o uspostavi Europskog jamstva za djecu dugoročno utjecalo na smanjenje dječjeg siromaštva i socijalne isključenosti kroz dostupnost osnovnim uslugama podržana je izrada Nacionalnog akcijskog plana EU Jamstva za svako dijete, te će uskoro započeti i javna rasprava o njegovu prijedlogu.

„UNICEF je Međimursku županiju prepoznao kao jednu od socijalno najosjetljivijih županija te smo iznimno ponosni na našu suradnju i aktivnosti koje zajedno provodimo na korist naših najmlađih. Centri za djecu i obitelj te centri za igru najranjivijima omogućuju pristup kvalitetnom predškolskom odgoju i obrazovanju, ali i uslugama rane intervencije te edukacijama kroz koje se pruža podrška roditeljima, a dosadašnji rezultati projekta pokazali su višestruku dobrobit”, kazao je župan Međimurske županije Matija Posavec te dodao da je Međimurje prepoznato kao primjer dobre prakse kada je riječ o uslugama rane intervencije, a za sada je jedina županija koja je osigurala osobne asistente za djecu u vrtićima i školama.

„Uspostavljanje Centra za djecu i obitelji  u općini Nedelišće otvara mogućnosti za poboljšanje dostupnosti usluga djeci i obiteljima, posebno za naše stanovnike koji pripadaju najranjivijim skupinama. Rad Centra pomoći će djeci i obiteljima u lakšem uključivanju u društveno-gospodarske aktivnosti i pridonijeti njihovoj socijalizaciji. Aktivnosti koje će se provoditi u Centru zasigurno će rezultirati prilikama za razvoj punog potencijala svih njegovih korisnika”, izjavio je Nikola Novak, načelnik općine Nedelišće.

 

Ostvareni rezultati po područjima

 

Zaštita djece i podrška obiteljima  

 • 485 djece i 585 roditelja obuhvaćeno je programima podrške obiteljima, među kojima su i radionice Rastimo zajedno i mi plus!
 • 285 stručnjaka, uključujući i one koji usluge pružaju na terenu, te 21 romski kulturni medijator educirani su o podršci roditeljstvu, vođenju slučajeva u multikulturalnom okruženju i efektivnim obiteljskim intervencijama te međusektorskoj suradnji i integrativnom pružanju usluga.
 • 7 međusektorskih timova uspostavljeno je za integrirano pružanje usluga.

 

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

 • Uspostavljena su i opremljena dva Centra igre s knjižnicama igračaka u Držimurcu Strelcu i Kuršancu, te je podržan nastavak rada Centra igre u Orehovici. Dosad je ostvareno više od 7500 posjeta djece uzrasta od 2 godine do 8 godina u sva tri Centra.
 • U Centrima igre zaposlena su tri romska asistenta i tri stručna edukatora.
 • 181 odgojitelj i 95 studenata, budućih odgojitelja, te 67 stručnjaka iz ostalih područja educirani su o uključivanju djece romske nacionalne manjine.
 • Praktikum ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja Učiteljskog fakulteta, Odsjek u Čakovcu, opremljen je inkluzivnim didaktičkim materijalima i vrtićkim namještajem koji će koristiti 150 studenata odgojiteljskog i učiteljskog smjera.
 • Izmijenjen je kurikul studentske prakse predškolskog odgoja i obrazovanja te je dosad 76  studenata dio prakse obavilo u multikulturalnom okruženju s djecom iz romske zajednice, trenutačno s njih više od 300.
 • 98 roditelja sudjelovalo je u 15-tjednim radionicama „Poticajno roditeljstvo”.
 • Izrađen je Kalkulator za izračun ekonomske cijene vrtića s ciljem unaprjeđivanja politika financiranja troškova predškolskog odgoja i obrazovanja i većeg obuhvata djece.

 

 Rana intervencija za djecu s teškoćama u razvoju

 • 1882 djece i 1393 roditelja/skrbnika dobilo je izravnu ili neizravnu podršku mobilnih timova putem 2892 usluge/savjeta.
 • 294 djece dobilo je intenzivnu podršku kroz program rane intervencije.
 • 78 obrazovnih i zdravstvenih stručnjaka unaprijedilo je znanja o podršci djeci s teškoćama u razvoju ili razvojnim odstupanjima.
 • Izrađen je Nacrt akcijskog plana za rane intervencije u Međimurskoj županiji.

 

Infografiku s detaljnim rezultatima ostvarenima do studenog 2022. godine preuzmite OVDJE, a više o trećoj fazi EU Jamstva za svako dijete pročitajte OVDJE i OVDJE. Djecu, obitelji i stručnjake upoznajte kroz videopriče OVDJE.

 

Pilot-program „Faza III: Testiranje Jamstva za svako dijete” financiran je sredstvima Europske unije i provodi se u sedam zemalja Europske unije s ciljem osiguravanja pristupa osnovnim uslugama, kao što su zdravstvena zaštita, obrazovanje, kvalitetna prehrana, kvalitetni uvjeti stanovanja i usluge brige o djeci, za djecu koja odrastaju u najtežim okolnostima. Republika Hrvatska dobila je priliku da modelira EU Jamstvo za svako dijete u suradnji s Europskom komisijom i UNICEF-om kako bi radila na rješavanju problema dječjeg siromaštva i socijalne isključenosti, pa je tako ovaj pilot-program usmjeren prvenstveno na djecu s teškoćama, djecu koja žive u osjetljivom obiteljskom okruženju te djecu pripadnike nacionalnih manjina. Provodi se u sedam općina Međimurske županije, a kroz suradnju i znanje provedbenih partnera intervencije se odvijaju u trima područjima: integrirane usluge zaštite djece i podrške obiteljima, usluge rane intervencije te pristup kvalitetnom predškolskom odgoju i obrazovanju.

Kontakti za medije

Morana Tuškan
Communication Associate

O UNICEF-u

UNICEF promiče prava i dobrobit djece u svemu što radimo. U suradnji s partnerima, radimo u nekima od najizazovnijih dijelova svijeta kako bismo pomogli najugroženijoj djeci na svijetu. U više od 190 država i teritorija radimo za svako dijete, s posebnim fokusom na najranjiviju djecu.

Pratite što radimo za djecu i mlade u Hrvatskoj na našem Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.