Dubinska analiza za EU Jamstvo za svako dijete - Hrvatska

Analiza je baza za Nacionalni akcijski plan za EU Jamstvo za svako dijete

djeca
DSoldo/UNICEF

Istaknuto

Europska komisija u partnerstvu s UNICEF-ovim Regionalnim uredom za Europu i središnju Aziju (UNICEF ECARO) testira kako bi Europsko jamstvo za djecu moglo funkcionirati u praksi i daje preporuke za njegovo uspješno oblikovanje i provedbu. U sklopu ovog angažmana, UNICEF ECARO od srpnja 2020. surađuje s nacionalnim i lokalnim vlastima iz sedam država članica EU (Bugarska, Hrvatska, Njemačka, Grčka, Italija, Litva i Španjolska) i ključnim nacionalnim i lokalnim dionicima u tim zemljama. Dio ove potpore uključivao je i razvoj studija zemlje 'policy deep dive'.

Dubinske analize osmišljene su kako bi pružile informacije i dokaze koji su potrebni vladama za razvoj nacionalnih akcijskih planova Europskog jamstva za djecu utemeljenih na dokazima. Opći cilj ove dubinske analize je podržati Hrvatsku u osmišljavanju, provedbi i evaluaciji nacionalnih aktivnosti u sklopu Europskog jamstva za djecu. Ovo istraživanje analizira politike, usluge, proračune i mehanizme za rješavanje prepreka pristupu dječjim uslugama i nezadovoljenih potreba u tematskim područjima Europskog jamstva za djecu: obrazovanje i skrb u ranom djetinjstvu, obrazovanje, prehrana, zdravstvena skrb i adekvatno stanovanje.

U sklopu ove dubinske analize postoje tri izvješća. Policy brief  objedinjuje sve nalaze istraživanja. Osmišljen je kako bi pomogao vladama da identificiraju djecu kojoj treba dati prioritet u Hrvatskom nacionalnom akcijskom planu i preporučiti mjere politike koje je potrebno uvesti na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini kako bi nadopunile postojeće mjere politike koje su bile učinkovite u pružanju pozitivnih ishoda za djecu. Osim toga, policy brief  identificira, komplilira i preporučuje pokazatelje koji bi se mogli koristiti za praćenje i procjenu učinka Europskog jamstva za djecu i preporuke o tome kako riješiti identificirane nedostatke u podacima.

Nadalje, pregled literature analizira kako su nacionalne i podnacionalne politike, programi, sustavi, procesi i mehanizmi pomogli u rješavanju problema dječjeg siromaštva u Hrvatskoj, s posebnim naglaskom na djeci u nepovoljnom položaju. Također, popraćeno je dodatnim glavnim detaljnim izvješćem o specifičnim inicijativama za smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti među djecom, s detaljnim preporukama za punu provedbu Europskog jamstva za djecu u Hrvatskoj.

Pregled literature se može preuzeti na hrvatskom i engleskom jeziku. 

Glavna dubinska analiza se može preuzeti na hrvatskom i engleskom jeziku. 

Policy brief se može preuzeti na hrvatskom i engleskom jeziku. 

Konzultacije s djecom i mladima u procesu izrade Nacionalnog akcijskog plana mogu se preuzeti na hrvatskom i engleskom jeziku. 

Naslovnica
Izdavač
UNICEF
Datum objave
Jezici
Engleski, Hrvatski

Preuzmite

(PDF, 530,83 KB) (PDF, 532,85 KB) (PDF, 1,97 MB) (PDF, 1,80 MB) (PDF, 1,10 MB) (PDF, 1,06 MB) (PDF, 649,79 KB)