Dubinska analiza za EU Jamstvo za svako dijete - Hrvatska

Analiza je baza za Nacionalni akcijski plan za EU Jamstvo za svako dijete

djeca
DSoldo/UNICEF

Istaknuto

Europska komisija u partnerstvu s UNICEF-ovim Regionalnim uredom za Europu i središnju Aziju (UNICEF ECARO) testira kako bi Europsko jamstvo za djecu moglo funkcionirati u praksi i daje preporuke za njegovo uspješno oblikovanje i provedbu. U sklopu ovog angažmana, UNICEF ECARO od srpnja 2020. surađuje s nacionalnim i lokalnim vlastima iz sedam država članica EU (Bugarska, Hrvatska, Njemačka, Grčka, Italija, Litva i Španjolska) i ključnim nacionalnim i lokalnim dionicima u tim zemljama. Dio ove potpore uključivao je i razvoj studija zemlje 'policy deep dive'.

Dubinske analize osmišljene su kako bi pružile informacije i dokaze koji su potrebni vladama za razvoj nacionalnih akcijskih planova Europskog jamstva za djecu utemeljenih na dokazima. Opći cilj ove dubinske analize je podržati Hrvatsku u osmišljavanju, provedbi i evaluaciji nacionalnih aktivnosti u sklopu Europskog jamstva za djecu. Ovo istraživanje analizira politike, usluge, proračune i mehanizme za rješavanje prepreka pristupu dječjim uslugama i nezadovoljenih potreba u tematskim područjima Europskog jamstva za djecu: obrazovanje i skrb u ranom djetinjstvu, obrazovanje, prehrana, zdravstvena skrb i adekvatno stanovanje.

U sklopu ove dubinske analize postoje tri izvješća. Policy brief  objedinjuje sve nalaze istraživanja. Osmišljen je kako bi pomogao vladama da identificiraju djecu kojoj treba dati prioritet u Hrvatskom nacionalnom akcijskom planu i preporučiti mjere politike koje je potrebno uvesti na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini kako bi nadopunile postojeće mjere politike koje su bile učinkovite u pružanju pozitivnih ishoda za djecu. Osim toga, policy brief  identificira, komplilira i preporučuje pokazatelje koji bi se mogli koristiti za praćenje i procjenu učinka Europskog jamstva za djecu i preporuke o tome kako riješiti identificirane nedostatke u podacima.

Nadalje, pregled literature analizira kako su nacionalne i podnacionalne politike, programi, sustavi, procesi i mehanizmi pomogli u rješavanju problema dječjeg siromaštva u Hrvatskoj, s posebnim naglaskom na djeci u nepovoljnom položaju. Također, popraćeno je dodatnim glavnim detaljnim izvješćem o specifičnim inicijativama za smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti među djecom, s detaljnim preporukama za punu provedbu Europskog jamstva za djecu u Hrvatskoj.

Pregled literature se može preuzeti na hrvatskom i engleskom jeziku. 

Glavna dubinska analiza se može preuzeti na hrvatskom i engleskom jeziku. 

Policy brief se može preuzeti na hrvatskom i engleskom jeziku. 

Konzultacije s djecom i mladima u procesu izrade Nacionalnog akcijskog plana mogu se preuzeti na hrvatskom i engleskom jeziku. 

Naslovnica
Izdavač
UNICEF
Datum objave
Jezici
Engleski, Hrvatski