Д-р Джейн Муита е новият Представител на УНИЦЕФ за България

УНИЦЕФ и правителството на Република България започват нова програма за сътрудничество за периода 2018-2022 г.

14 Август 2018
Д-р Джейн Муита - новият представител на УНИЦЕФ в България е заедно със със Заместник-министъра на външните работи на Р България, Юрий Щерк.
UNICEF Bulgaria/2018

СОФИЯ, 2 Юли 2018 г. – Днес Министерството на външните работи на Република България прие акредитивните писма на д-р Джейн Муита като Представител на УНИЦЕФ в България - така започва нова глава на сътрудничество между Детския фонд на ООН и Правителството на България. Новият 5-годишен цикъл на работа ще бъде от полза на всички деца в страната, включително на най-уязвимите.

„С нетърпение очаквам да работя с екипа си в България в подкрепа на Правителствотоза да подобрим заедно резултатите за децата в рамките на мандата на УНИЦЕФ“, каза д-р Муита по време на срещата със Заместник-министъра на външните работи на Р България, Юрий Щерк.

От своя страна г-н Щерк поздрави УНИЦЕФ за ползотворното сътрудничество с правителствата на България през последното десетилетие и с постигнатите резултати за децата. Той също подчерта, че България току-що е приключила успешно председателството на Съвета на ЕС и че опитът на страната в областите на деинституционализацията, закрилата на децата, промотирането на детските права може да бъде приложен в други страни в преход – най-вече Западните Балкани и Източното Партньорство. Двете страни потвърдиха готовността си да работят в тясно сътрудничество за подобряване на положението на децата в страната – особено в сферите на детското и младежкото участие, приобщаващото образование и борбата с насилието над деца.

УНИЦЕФ и Правителството на Република България продължават традиционно ползотворното си сътрудничество с нов програмен период 2018-2022 г., който подкрепя националните усилия за гарантиране, че всички деца и юноши в страната, включително тези в най-неравностойно положение, се ползват от правата си и развиват своя пълен потенциал в приобщаващо и закрилящо общество. Д-р Муита и екипът ѝ ще работят за постигане на устойчиви резултати чрез четири програмни компонента: (1) ранно детско развитие и система за публична грижа за деца; (2) приобщаващо предучилищно и училищно образование; (3) превенция на насилието, защита на жертвите и достъп до правосъдие за всички деца; и (4) партньорства за наблюдение, комуникация и насърчаване на правата на детето в България и по света. УНИЦЕФ ще работи заедно с Правителството, държавните институции, партньорите от агенциите на ООН, медиите, частния сектор, академичните среди, организациите на гражданското общество, родителите, децата и юношите за реализиране на програмата.

Д-р Джейн Муита пристига в България след успешно изпълнение на предишния 5-годишен цикъл на сътрудничество и плавен преход от предишния представител на УНИЦЕФ, г-жа Мария Хесус Конде.

Д-р Муита, родом от Кения, е заемала позицията на Заместник-представител на УНИЦЕФ в Зимбабве от ноември 2013 година. В това си качество тя е ръководила разработването, прилагането, мониторинга и оценката на програмата на УНИЦЕФ за страната. Преди това д-р Муита е заемала позицията Заместник-представител на УНИЦЕФ в Малави и Руанда, където е ръководила комплекси програми за деца. Д-р Муита притежава бакалавърска степен по медицина и хирургия, и магистър по педиатрия от Университета в Найроби, както и магистърска степен по обществено здраве от университета „Джонс Хопкинс“, САЩ.

Контакт за медии

Деница Делвил
Директор Kомуникации
УНИЦЕФ България
Тел.: +359 2 96 96 207

За УНИЦЕФ:


УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.

Следвайте ни във ФейсбукТуитър и Инстаграм.