Първо посещение в област Сливен на представителя на УНИЦЕФ в България, д-р Джейн Муита

Сливен е една от приоритетните области, в които УНИЦЕФ работи съвместно с Правителството на България, за да бъдат подобрени показателите за благосъстоянието на децата

14 Август 2018
Шредставителят на УНИЦЕФ в България се срещна с деца от детска градина "Елица"
UNICEF Bulgaria/2018

В рамките на тридневното си посещение, което д-р Джейн Муита предприе месец след встъпването си в длъжност, бяха осъществени редица срещи с представители на Областна администрация Сливен, Община Котел, Община Сливен, Адвокатска колегия - Сливен, Регионалната здравна инспекция, Регионален център за подкрепа на процеса  на приобщаващото образование, Рeгионално управление на образованието в Сливен. Целта на срещите бе да разговаря с представители на институции и експерти за реализацията на дългосрочните програми, които Детският фонд на ООН развива в България и по-специално за дейностите, отнасящи се до сливенския регион. 

Сливен е една от приоритетните области, в които УНИЦЕФ работи съвместно с Правителството на България, за да бъдат подобрени показателите за благосъстоянието на децата

Тя е обхваната и от новата програма за страната за 2018 – 2022 г. Работата на Детския фонд на ООН в областта стартира през 2012 г., когато е подписан Меморандум за сътрудничество на общинско ниво за изпълнение на съвместни дейности за подкрепа на деца и семейства в риск. Към днешна дата на територията на региона с подкрепата на УНИЦЕФ са реализирани редица пилотни центрове и услуги, в това число Център за майчино и детско здраве, Център за подкрепа на деца и семейства, комплекс от услуги за деца в конфликт със закона „Детска и младежка зона“, открита е и Синя стая за щадящо изслушване на деца жертви и свидетели на престъпления.

Центърът за майчино и детско здраве, създаден по проект на УНИЦЕФ, също бе включен в програмата на д-р Муита

Той предоставя услуги, насочени към нуждите на бременни жени и семейства с деца до 3 г. Центърът отваря врати през 2014 г. и развива услугата патронажна грижа, в рамките на която обучени медицински сестри правят регулярни домашни посещения на бременни жени и семейства с малки деца.  Целта на услугата е да осигури достъпна и съобразена с нуждите на детето и семейството подкрепа на родителите, така че те да бъдат по-чувствителни към потребностите на своите деца, да им осигуряват безопасна и стимулираща среда за развитие, пълноценно хранене и  възможности за ранно учене, както и да изградят здрава емоционална връзка и комуникация с тях. Към 2017 г. патронажната грижа е обхванала над 4 800 деца, като броят на общите посещения (домашни, срещи извън дома, придружаване) за този период надхвърля 10 000.

„Семействата, за които полагате грижи, нямат нужда само от здравна подкрепа. Налице са много други предизвикателства, свързани с голяма бедност, погрешни разбирания, лоши битови условия, липса на здравно осигуряване. За да се справим с тях, трябва да развиваме иновативни модели и да съобразяваме работата си с индивидуалните нужди на семействата. Вие се справяте чудесно с тази задача и аз бих искала да ви благодарая за това.“ 

- коментира д-р Муита по време на срещата си с патронажните сестри от област Сливен. Тя също така отбеляза, че за да бъде оказана пълноценна помощ на семействата в нужда, е необходимо да бъдат разработени и приложени на практика дългосрочни действия, които да адресират комплексните нужди на семействата, включително да се осигури подкрепа на много нива.

Представителят на Детския фонд на ООН се срещна и със служителите на детска градина „Елица“ в Сливен, част от проекта „Заедно от детската градина“

Той цели да подпомогне изграждането на приобщаваща и подкрепяща образователна среда в детските градини, която да гарантира пълноценното развитие на всяко дете, с фокус върху децата със специфични потребности. Моделът включва трансформация на физическата среда в детските заведения, развитие на нови умения сред педагогическия и непедагогическия персонал, осигуряване на специализирана подкрепа от психолог, логопед, помощник на учителя и ресурсен учител, според нуждите на детската градина. Моделът включва също и подобряване на комуникацията за въвличане на родителите в работата с децата. За периода януари 2016 г. − декември 2017 г. инициативата, която обхваща 35 детски градини в областите София, Монтана, Шумен и Сливен, е осигурила ежедневен достъп до логопед и психолог на 4 230 момичета и момчета, като 473 от тях са стартирали дейности по интензивна подкрепа от специалисти.

Екипът на детската градина „Елица“ заяви, че работата по проекта е била изключително ползотворна за тях и регистрират нуждата от наличието на квалифицирани специалисти, които да подпомагат работата с деца със специфични нужди и техните родители. Д-р Муита, която е бивш педиатър, изрази позицията си, че е необходимо да бъдат развивани комплексни услуги, които позволяват на децата със специфични потребности да растат заедно с връстниците си, вместо в отделни институции. В допълнение тя сподели, че  УНИЦЕФ работи систематично с правителствата по света, за да бъде изградена система, която гарантира адекватна подкрепа на децата със специфични нужди – от пренаталния период, до момента, в който те се превърнат в зрели възрастни.

„Интервенциите в ранна възраст са от ключово значение. В този период има възможност да бъде направена оценка и да бъдат взети адекватни мерки, в случай, че има нужда от това. Тези мерки не само намаляват по-нататъшното влошаване, но дори могат да отключат някои от условията, даващи възможност за подобряване на благосъстоянието и възможностите за развиване на пълния потенциал на децата."

В края на визитата си Представителят на Детския фонд на ООН заяви, че организацията ще продължи да развива интервенции за младежи и в подкрепа на ранното детско развитие в рамките на новия си петгодишен мандат. Тя допълни, че програмата също така включва интервенции в областта на образованието, закрилата и достъпа на децата до правосъдие и че целта на екипа ѝ е да гарантира национално покритие за всички успешно тествани модели, с фокус върху устойчивостта и ефикасността им, както същевременно доринася за подобряване на качеството на предоставяните услуги.

Контакт за медии

Деница Делвил
Директор Kомуникации
УНИЦЕФ България
Тел.: +359 2 96 96 207

За УНИЦЕФ:
УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.

Следвайте ни във Фейсбук, Туитър и Инстаграм.