Два месеца след земетресенията в Турция 2,5 милиона деца, нуждаещи се от хуманитарна помощ, все още са изправени пред огромни трудности

Нужна е допълнителна подкрепа, тъй като голям брой деца в Турция са изложени на риск от бедност, детски труд и детски бракове

06 Април 2023
Два месеца след земетресенията в Турция 2,5 милиона деца, нуждаещи се от хуманитарна помощ, все още са изправени пред огромни трудности
UNICEF/UN0801732/Karacan

АНКАРА, 6 април 2023 г. – Два месеца след двете опустошителни земетресения, ударили Турция и Северна Сирия, 2,5 милиона деца в Турция все още се нуждаят от хуманитарна помощ и са изложени на риск от бедност, детски труд и детски бракове, сигнализира днес УНИЦЕФ.

„Животите на децата бяха преобърнати вследствие на земетресенията и макар хуманитарната реакция да беше бърза и със значителен обхват, понастоящем непосредственото бъдеще на милиони деца все още е несигурно, а семействата са изправени пред огромни затруднения и не могат да си стъпят на краката“, отбеляза Реджина Де Доминишис, представител на УНИЦЕФ в Турция. “Крайно необходима е по-голяма подкрепа, за да се гарантира, че децата са защитени и че нуждите им са задоволени – това е основната част от процеса по възстановяване“.

Макар правителството на Турция и хуманитарните му партньори да продължават да покриват най-належащите нужди и да предоставят основни услуги, на семействата също е необходима дългосрочна подкрепа, за да се възстановят и да започнат да изграждат животите си наново. Децата трябва да бъдат от първостепенна важност в процеса по възстановяване, така че бедствията да не оказват негативни последици върху тях в продължение на години или дори десетилетия.

Като част от своевременната реакция УНИЦЕФ работи в тясно сътрудничество с партньори, за да предотврати разделянето на семейства и да събере разделените такива, както и да предостави психосоциална подкрепа на над 149 000 деца и лица, полагащи грижи. Тези усилия следва да продължат и не трябва да има прекъсвания в предоставянето на услугите за закрила на деца.

УНИЦЕФ оказва подкрепа на Министерството на здравеопазването, като предоставя ваксини, вкл. за полиомиелит (за да обхване 360 000 деца) и за дифтерия и тетанус (за да обхване над 283 000 деца). УНИЦЕФ също така предоставя допълнително медицинско оборудване и материали.

На над 390 000 души бяха предоставени хигиенни комплекти, зимни дрехи, електрически печки и одеяла. Достъпът до чиста и безопасна за пиене вода продължава да бъде сериозна причина за притеснение, тъй като ремонтът на повредените водоснабдителни мрежи все още продължава. УНИЦЕФ е предоставил вода на хиляди души и продължава бързо да разширява обхвата на тази дейност с подкрепата на партньори.

Освен това УНИЦЕФ е създал 37 центъра за подкрепа на деца, юноши и семейства в десет области, които да предоставят психосоциална подкрепа, часове за наваксване на пропуснатия учебен материал и помощ с домашните, както и услуги за закрила. Към момента близо 26 000 деца и полагащи грижи лица са били обхванати от тези центрове. Около 5000 младежи – доброволци от Министерството на младежта и спорта, обучени от УНИЦЕФ, ще спомогнат предоставянето на житейски умения в тези центрове, както и ангажирането и участието на юношите.

Земетресенията засегнаха животите на близо четири милиона деца, посещаващи училище, вкл. 350 000 деца – бежанци и мигранти. Близо 1,5 милиона деца са се върнали в училище в засегнатите от земетресението райони, а други 250 000 деца са се преместили в други части на страната и са възстановили учебната си дейност там. Въпреки това голям брой деца все още нямат пълен достъп до образование, тъй като присъственото обучение в училищата не е възстановено в най-засегнатите области.

УНИЦЕФ предоставя финансова подкрепа за ремонта на 1170 училища (което ще бъде в полза на над 300 000 деца), както и на Министерството на националното образование чрез временни мерки, сред които над 400 шатри за провеждане на обучителни дейности, вкл. часове за наваксване на пропуснатия учебен материал и подготовка за изпити (в полза на 23 000 деца всеки ден), както и сглобяеми помещения за обучителни и административни цели. Хиляда училищни съветници и учители се обучават да разпознават кои деца се нуждаят от психосоциална подкрепа.

УНИЦЕФ Турция призовава за допълнителни 138 млн. щ. д., за да продължи дейностите си за подкрепа на децата, засегнати от земетресенията, като разчита на дарители, за да се гарантира, че тази подкрепа се предоставя своевременно и чрез гъвкаво финансиране, за да могат УНИЦЕФ и партньорите му да отговарят на променящите се нужди чрез бързи и устойчиви действия.

УНИЦЕФ също така разчита на международните общности да гарантират, че нуждите на децата ще бъдат приоритетни в разпределянето на финансирането, за да спомогнат реакцията, фокусирана върху децата, като се отчита фактът, че децата са най-уязвими.  

Контакт за медии

Боряна Гидикова
Директор „Комуникации“
УНИЦЕФ в България
Тел.: +359 893 52 52 40

За УНИЦЕФ

УНИЦЕФ работи в 190 страни и територии. Спасяваме живота на децата. Отстояваме техните права. Помагаме им да реализират потенциала си. И никога не се предаваме. Защото сме УНИЦЕФ – за всяко дете!

Следвайте ни във Фейсбук, Туитър и Инстаграм.