Заедно от детската градина

Основната цел на информационната и застъпническа кампания е създаване на приобщаваща среда в детските градини, включително за децата с увреждания

Деца си играят в двора на детска гредина. Едното дете е в инвалидна количка, но участва в играта, подкрепено от друго дете.
UNICEF Bulgaria/2016

Усилията на УНИЦЕФ и партньори са насочени към осигуряване на среда, която подкрепя пълноценното развитие на всяко дете в детската градина – независимо от физическите и интелектуалните му способности

През месец Октомври 2015 г. bTV Media Group и Детският фонд на ООН в България стартираха съвместнасоциална кампания, чиято цел е да повиши информираността на обществото относно предизвикателствата пред приобщаването на децата със специфични нужди в детските градини, както и начините да бъде осигурена подходяща подкрепа за децата, особено тези с увреждания, за техните семейства и учителите в детските градини. 

Основен фокус на кампанията са децата със специфични нужди, на които им е необходима допълнителна подкрепа, за да могат в най-пълна степен да развият способностите си. На първо място това са децата с увреждания - ментални, сензорни и физически увреждания. 

Според проучване сред 6200 българи, 65% от запитаните не желаят в забавачката или класа на децата им учат деца с ментални увреждания, а 20% – такива с физически увреждания. (изследване на „Джи Кънсалтинг“ по поръчка на Държавната агенция за закрила на детето). 

Така децата с увреждане в най-голяма степен са изключени от възможностите за качествено обучение и социализация в детските градини, а след това и в училище – поради предразсъдъци, липса на разбиране и подкрепяща среда. Деца със специфични нужди са и децата с хронични заболявания; децата от аутистичния спектър; децата с емоционално-поведенчески разстройства (дефицит на вниманието, хиперактивност), разстройства на речта, децата в риск от обучителни трудности и др.

И този път едни от най-добрите разказвачи на истории в българския ефир - Мариана Векилска, Александра Кръстева, Александър Кадиев и Деси Стоянова – ще дадат своята подкрепа като покажат поредица от истории, в които главни герои са децата. През ноември кампанията ще достигне своя пик в програмата на bTV, когато медията ще излъчи грандиозен проект в подкрепа на приобщаването на децата със специфични нужди. 

Стремежът на кампанията е да набере средства за създаване на модел за приобщаваща и подкрепяща среда за деца със специфични нужди в 10 детски градини в България. Моделът включва осигуряване на достъпна среда, индивидуални консултации със специалисти – логопед, психолог и др. за децата със специфични нужди и подкрепа на техните семейства активно да участват в живота на децата в детската градина, обучение за учителите и др. За да бъде постигната тази цел, са необходими 500 000 лв., които да финансират програмата в срок от две години.

Крайната цел на проекта е този модел да бъде въведен във всички детски градини в България, в полза на всички деца.

Всеки, който иска да помогне децата в България да живеят заедно и да растат и учат в споделена, солидарна и развиваща ги среда, може да го направи, като изпрати sms с цифра 5 на 1021 и стане БЛАГОДЕТЕЛ с месечни дарения през мобилния си телефон*. 

*С изпращане на SMS с цифра 2 или 5 към 1021 се регистрираш за програма БЛАГОДЕТЕЛ чрез автоматични месечни дарения през мобилния си телефон. Текстът на SMS-а отговаря на стойността и цената на месечното ти дарение. ДДС и други такси не се начисляват върху даренията за абонати на всички мобилни оператори. Общи условия тук.

Пълният списък с имената на избраните детски градини, в които ще бъде създадена приобщаваща среда за деца със специфични потребности, може да бъде изтеглен от тук. 

Лога на медии - партньори на УНИЦЕФ
bTV media group

Инициативата „Заедно от детската градина“ се осъществява с подкрепата на:

Лога на партньори на УНИЦЕФ в инициативата "Заедно от детската градина" - bTV, ИКЕА, Ориндж център, НОВА телевизия, Еидж анд Ем, Компания БЛАГОДЕТЕЛ
UNICEF