Историята на Криси и нейните приятели от 124 ЦДГ „Бърборино“ в София

Когато са заедно, децата се научават да уважават различията си

Ивайло Спасов
Малката Криси заедно с майка си и приятелите си от детската градина
UNICEF Bulgaria/2016
13 Май 2016

Тази сутрин Криси се е успала за детската градина и мама решава да си останат вкъщи и да прекарат деня заедно.

На Криси обаче й липсват игрите с приятелите в детската градина и моли мама все пак да я заведе.

И така, двете се появяват с широка усмивка.  

Криси отива на детска градина, хваната за ръка с майка
UNICEF Bulgaria/2016

Криси пристига в групата и нейните приятели вече я очакват с нетърпение.

Тя влиза с танцова стъпка и показва на всички, че лявата страна на тялото й, която е засегната по рождение, вече е доста по-добре и момиченцето се чувства щастлива, развивайки се в компанията на своите връстници.

Криси танцува пред погледите на приятелите си от детската градина
UNICEF Bulgaria/2016

Мама сяда заедно с децата, докато Криси се отпусне напълно, а госпожата на групата ги приветства и приканва да се включат в занятията. Преди да постъпи в тази детска градина, на Криси й е било отказано от други две – но сега тя и семейството й вече са намерили най-подходящата среда за развитие.

Криси вече е запълнила белия лист с пъстра рисунка и мама го показва на приятелите на момиченцето. 

Криси е седнала около маса заедно с мама и децата от детската градина
UNICEF Bulgaria/2016

Заедно цялата група проследява как един от приятелите на Криси показва научените букви. Макар и на по 4 и 5 годинки, децата вече се подготвят за училище.

Там те ще продължават да бъдат заедно и да си оказват подкрепа, за да може всеки от тях да развие своя потенциал спрямо индивидуалните си способности и таланти. 

Криси и приятелите ѝ от детската градина учат буквите
UNICEF Bulgaria/2016

Криси е радостна и доволна, че е прекарала още един ден заедно със своите приятели в детската градина.

Криси се приготвя за тръгване от детската градина заедно с мама
UNICEF Bulgaria/2016

Мама и Криси се подготвят да се приберат вкъщи, за да може на следващия ден Криси да се присъедини с нови сили към своите приятели.

 

Криси показва на директорката на детската градина какво е нарисувала
UNICEF Bulgaria/2016

Криси показва на директорката на детската градина какво е нарисувала и какви вълнения е имала през деня, прекаран с приятели.

 

Само когато са заедно, децата се превръщат в толерантни, съпричастни и солидарни личности и се научават да уважават различията си и да гледат на тях като на възможност, а не като проблем, за цялото общество.

124 ЦДГ "Бърборино" е сред 32-те избрани детски градини, в които УНИЦЕФ и партньори изграждат приобщаваща среда за децата със специфични потребности и увреждания. 

UNICEF Bulgaria/2016