Скрити пред очите ни

Доклад на УНИЦЕФ за насилието срещу деца

Момиче е седнало само пред входа на дома си. Изражението й е тъжно. Подпряла е лице на длани.
UNICEF Bulgaria/2014/Sevdalina Nedelcheva

Акценти

Докладът на УНИЦЕФ „СКРИТИ ПРЕД ОЧИТЕ НИ“ представя най-новите статистически данни за насилието над деца, събрани в 190 държави на местата, където децата трябва да бъдат в безопасност: техните общности, училища и домове. Той представя трайните, често предавани между поколенията последици от насилието, като установява, че за изложените на насилие деца е по-вероятно да станат безработни, да живеят в бедност и да бъдат агресивни към другите. Авторите отбелязват, че данните са получени само от лица, които са били в състояние и са искали да отговорят, и следователно представят минимални данни.

Момиче, облечено с рокля, е седнало на бюро в училище. Снимано е само тялото й, а лицето е торязано от снимката.
Автор
UNICEF
Дата на публикуване
Езици
Български, Английски
ISBN
978-92-806-4767-9