Imunizacija u kontekstu pandemije COVID-19

Često postavljana pitanja

Često postavljana pitanja
UNICEF/A. Kapetanovic

Naglašeno

Imunizacija predstavlja ključnu zdravstvenu uslugu koja štiti osjetljive osobe od bolesti koje se mogu spriječiti vakcinacijom. Pravovremenim provođenjem imunizacije štite se pojedinci i zajednice i smanjuje mogućnost izbijanja epidemije bolesti koje se mogu spriječiti vakcinacijom. Sprječavanje izbijanja epidemije bolesti koje se mogu spriječiti vakcinacijom ne samo da spašava ljudske živote već i zahtijeva manje resursa nego odgovor na epidemiju, a pomaže i u rasterećenju zdravstvenog sistema koji je uslijed pandemije COVID-19 već izložen pritisku. Uz svoju opredijeljenost održavanju sistema imunizacije, zemlje bi trebale primijeniti pristupe koji poštuju princip neškodljivosti i ograničiti prenošenje COVID-19 za vrijeme obavljanja aktivnosti na imunizaciji.

 

 

Autor
UNICEF
Datum objave
Jezici
Bosanski/Hrvatski/Srpski