Besplatna digitalna sredstva za učenje na daljinu tokom zatvaranja škola zbog COVID-19

Kao rezultat zatvaranja škola, digitalno učenje na daljinu, tamo gdje je to tehnološki moguće, preuzima glavnu ulogu.

Besplatna digitalna sredstva za učenje na daljinu tokom zatvaranja škola zbog COVID-19
UNICEF/A. Kapetanović