Si të flasim në mënyrë të thjeshtë me fëmijët rreth Koronavirusit

Udhëzime për emocionet që fëmijët e vegjël përjetojnë

Pikat kryesore

Ky materiali në përmbajtje synon të japë udhëzime se si mund të flasim me femijet rreth Koronavirusit në mënyrë të thjeshtë, të qartë dhe bindëse, duke adresuar njëkohësisht dhe emocionet që ato mund të ndjejnë gjatë fëmijërisë së hershme.

corona
Autor
UNICEF
Data e botimit
Gjuhët
Shqip

Shkarkoni raportin

(PDF, 1,46 MB)