Shtepia e ngjyrave

Një qendër shumëfunksionale shërbimesh për fëmijët dhe familjet në Tiranë*

Pikat kryesore

Shtëpia e Ngjyrave, e themeluar që në vitin 2011 është e vetmja qëndër jofitimprurëse, e cila siguron shërbime ditore për fëmijët gjatë ditëve të javës nga ora 8.00 deri në orën 17.00 dhe shërbime emergjente të strehimit dhe mbrojtjes së fëmijëve 24 orë në ditë, gjatë 7 ditëve të javës.

Shtepia e Ngjyrave
Autor
UNICEF
Data e botimit
Gjuhët
Angleze

Shkarkoni raportin

(PDF, 5,33 MB)