ÝUNISEF, Türkmenistanyň hökümeti we çagalar Çagalary goramagyň halkara gününi bellediler

ÝUNISEF we Türkmenistanyň hökümeti hem-de dürli çäreleriň üsti bilen Çagalary goramagyň halkara günini bilelikde belläp geçdiler.

Şasenem Sopyýewa, Sanly aragatnaşyk boýunça konsultant
UNICEF, Government and children of Turkmenistan celebrate Children’s Day
UNICEF Turkmenistan
01 Iýun 2023