Kiçi ýaşly çagalary dogry iýmitlendirmek

Bu kitapça çagaňyzy kadaly iýmitlendirmäge degişli birnäçe soraglaryňyza jogap tapmaga kömek eder.

Esasy wakalar

Çaganyň dogulmagy bilen onuň dogry iýmitlendirilmegi, akyl we beden taýdan ösüşi barada birnäçe soraglary ýüze çykýar. Bu kitapça çagaňyzy kadaly iýmitlendirmäge degişli birnäçe soraglaryňyza jogap tapmaga kömek eder.

Proper Young Child Feeding 2010 Cover
Awtor
ÝUNISEF
Çap edilen senesi
Diller
Rus dili

Files available for download