Učenje u ranom detinjstvu

UNICEF radi na tome da se obezbedi pristup kvalitetnom inkluzivnom predškolskom vaspitanju i obrazovanju, čime se stvara prilika za učenje za svu decu.

Dečak u igri u vrtiću
UNICEF Srbija/2019/Pančić

UNICEF, zajedno sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, javnim ustanovama i akademskom zajednicom, radi na podizanju svesti o važnosti predškolskog obrazovanja, razvija jak sistem i obezbeđuje jednak pristup svoj deci, sa fokusom na uključivanje dece iz osetljivih grupa.

Izrada i usvajanje novih Osnova programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja – Za svako dete obezbeđuje kontinuitet učenja od predškolskog do osnovnog obrazovanja.

Deca u igri u vrtiću
UNICEF Srbija/2013/Pirozzi

Naš rad je usmeren na obezbeđivanje pristupa kvalitetnom inkluzivnom predškolskom vaspitanju i obrazovanju, što stvara prilike za učenje za svu decu.

Mi radimo na unapređivanju sveukupnog kvaliteta predškolskog vaspitanja i obrazovanja, uključujući osnove programa, znanje i veštine vaspitača, roditelja i drugih aktera, sistem prikupljanja i upravljanja podacima i standarde kvaliteta predškolskih ustanova u korist dece i porodica.

Igra u vrtiću
UNICEF Srbija/2019/Pančić

Preko 2000 dece je prvi put upisano u predškolske ustanove.