Roba i usluge

UNICEF se posvećuje zaštiti prava dece tako što pomaže da se zadovolje njihove osnovne potrebe i prošire njihove mogućnosti. U tom cilju UNICEF nabavlja robu i usluge.

UNICEF Srbija/2017/Vaš

28 March 2020Hygiene kits

Deadline: 3 April 2020

Download > Supplier form

[How to encrypt file/setup password in WinZip – Kako postaviti šifru na WinZip dokument]

Imajte na umu da se ovo uputstvo odnosi samo na VinZip softver, ali vendor/bidder može slobodno koristiti bilo koju vrstu datoteke zaštićene lozinkom (PDF, Vord, itd.), dokle god može da obezbedi odgovarajuću lozinku.