Vodič kroz normativni okvir za ostvarivanje prava deteta

PRO - Lokalno samoupravljanje za ljude i prirodu

prava deteta pro publikacija
UNICEF Srbija/2023/Živojinović

Istaknuto

Vodič za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave za ostvarivanje prava deteta izrađen je u okviru projekta „Unapređenje kapaciteta lokalne samouprave za ostvarivanje prava deteta”, koji je Stalna konferencija gradova i opština realizovala uz podršku UNICEF-a tokom 2023. i 2024. godine.
Ovim vodičem se istovremeno izlazi u susret iskazanim potrebama zaposlenih u je- dinicama lokalne samouprave koji su uzeli učešće u akreditovanoj obuci „Ostvarivanje prava deteta”, koju je Stalna konferencija gradova i opština Srbije sprovela tokom 2023. i 2024. godine, da se u okviru jednog dokumenta predstave prava i odgovornosti jedinica lokalne samouprave definisane nacionalnim normativnim okvirom u oblastima od značaja za obezbeđivanje, ostvarivanje i zaštitu prava deteta, a kojima se doprinosi ostvarivanju prava deteta garantovanih Konvencijom o pravima deteta.

publikacija pro program naslovna.webp
Izdavač
Brankica Jeremić, Slavica Milojević
Datum objave publikacije
Jezici
srpski
ISBN
978-86-80480-81-7

Fajlovi dostupni za preuzimanje