Učešće roditelja, porodice i zajednice u inkluzivnom obrazovanju

Vebinar 13 - Stručni priručnik

Naslovna strana publikacije
UNICEF Srbija/2017

Istaknuto

Cilj ovog priručnika i pratećeg vebinara je da pomogne osoblju UNICEF-a i našim partnerima kako bi bolje razumeli važnost rada sa roditeljima, porodicama i zajednicama u toku procesa sprovođenja inkluzivnog obrazovanja, pri čemu se naglasak stavlja na decu sa smetnjama u razvoju, kao i da razumeju kako se ovaj rad uklapa u misiju UNICEF-a.

Naslovna strana publikacije
Izdavač
UNICEF
Datum objave publikacije
Jezici
srpski

Fajlovi dostupni za preuzimanje