Prikupljanje podataka o smetnjama u razvoju kod dece

Vebinar 4 - Stručni priručnik

Naslovna strana publikacije
UNICEF Srbija/2017

Istaknuto

Na postojeće dokaze o smetnjama u razvoju kod dece negativno utiče nedostatak podataka, ali isto tako – u slučajevima kada su podaci prikupljeni – utiče i korišćenje različitih definicija, upitnika i metodologija, što otežava poređenje između zemalja i različitih vremenskih perioda.

Ograničena dostupnost i slab kvalitet podataka o deci sa smetnjama u razvoju u nekim slučajevima potiču iz ograničenog razumevanja pojma smetnji u razvoju kod dece, dok su u drugim slučajevima rezultat stigme ili nedovoljnog ulaganja u poboljšanje merenja.

Iako sada postoji opšta saglasnost da u definicije smetnji u razvoju treba uključiti društvene odrednice, merenje smetnji u razvoju je još uvek pretežno medicinsko, sa naglaskom na određena fizička ili mentalna oštećenja.

Trenutno ne postoji utvrđena, najbolja praksa za izradu sveobuhvatne i pouzdane statistike o deci sa smetnjama u razvoju i to već duže vremena ugrožava sposobnost zemalja i međunarodne zajednice da prate dobrobit ove dece i obezbede da ona budu uključena u politike i programe kojima se podržava ostvarivanje njihovog punog potencijala.

Naslovna strana publikacije
Izdavač
UNICEF
Datum objave publikacije
Jezici
srpski

Fajlovi dostupni za preuzimanje