MICS 4 Istraživanje višestrukih pokazatelja 2010.

Praćenje stanja i položaja dece i žena

Naslovna strana publikacije
UNICEF Srbija/2011

Istaknuto

Istraživanje višestrukih pokazatelja u Republici Srbiji predstavlja istraživanje na nacionalno-reprezentativnom uzorku, a koje obuhvata domaćinstva, žene, mladiće i decu. 

Pored toga što se MICS4 sprovodi na reprezentativnom uzorku, sprovedeno je i istraživanje na posebnom uzroku romskih naselja u Republici Srbiji.

MICS4 je tokom 2010. godine sproveo Republički zavod za statistiku, uz finansijsku i tehničku podršku Dečjeg fonda Ujedinjenih nacija (UNICEF).

Rezultati se odnose na period od novembra do decembra 2010. godine, kada je sproveden rad na terenu. Rezultati istraživanja iz oba uzorka su prezentovani zajedno u ovom izveštaju. 

Naslovna strana publikacije
Izdavač
UNICEF Srbija
Datum objave publikacije
Jezici
srpski

Fajlovi dostupni za preuzimanje