Istraživanje o uticaju pandemije Covid-19 na porodice sa decom u Srbiji

Predstavljamo rezultate praćenja socio-ekonomskih efekata pandemije virusa COVID-19 u Srbiji

Istaknuto

Istraživanje o uticaju pandemije Covid-19 na porodice sa decom u Srbiji
April-maj 2020.

Predstavljamo rezultate praćenja socio-ekonomskih efekata pandemije virusa COVID-19 u Srbiji. Podaci su prikupljeni u periodu od 21. do 28. aprila 2020. godine kao deo longitudinalnog istraživanja koje podrazumeva da će ista domaćinstva biti intervjuisana u tri različita vremenska preseka. 

Publikacija se odnosi na na prvi talas istraživanja.  

Predstavljamo rezultate praćenja socio-ekonomskih efekata pandemije virusa COVID-19 u Srbiji
Izdavač
UNICEF Srbija
Datum objave publikacije
Jezici
srpski, engleski

Fajlovi dostupni za preuzimanje