Finansiranje inkluzivnog obrazovanja

Vebinar 8 - Stručni priručnik

Naslovna strana publikacije
UNICEF Serbia/2017

Istaknuto

Iako je napravljen korak napred ka donošenju politika inkluzivnog obrazovanja u mnogim zemljama i regionima širom sveta, inkluzivno obrazovanje nije često zastupljeno u njihovim budžetima i finansijskim okvirima tih zemalja.

Metode, načini i kriterijumi finansiranja koje usvoje lokalne odnosno, nacionalne vlasti mogu ili da pomognu ili da spreče proces inkluzije.

Naslovna strana publikacije
Author
UNICEF
Datum objave publikacije
Jezici
srpski

Preuzmite dokument

(PDF, 547,32 KB)