DevInfo liflet

DevInfo je baza podataka koja je namenjena za praćenje društvenog razvoja.

UNICEF Srbija/2013

Istaknuto

DevInfo je baza podataka koja je namenjena za praćenje društvenog razvoja.

To je moćan alat koji omogućava organizovano i efikasno čuvanje podataka na jednom mestu, njihovo lako i brzo dobijanje iz baze i predstavljanje u obliku tabela, grafikona, mapa i profila.

Naslovna strana publikacije

Author

UNICEF Srbija

Datum objave publikacije

Jezici

srpski

Preuzmite dokument

(PDF, 1,15 MB)