NADEL – prijatelj za priču*

„Razgovor je najvažniji kada se nađemo pred nekim problemom“

Nataša Ristić
05 Novembar 2021

Beograd, oktobar 2021 - Jelena je studentkinja ekologije, volonterka na nekoliko projekata, za džeparac zarađuje čuvajući decu dok su roditelji na poslu. Njena otvorena i prijateljska komunikacija jasno govori da je pred vama zrela i samosvesna mlada osoba.

Ipak, Jelenino detinjstvo nije bilo bez izazova. Odrasla je u domu za decu bez roditeljskog staranja, što već samo po sebi može da bude ogromna prepreka, ako nemaš sa kim da podeliš misli, osećanja, strahove i radosti. Jednom rečju, ako nemaš kome da se poveriš.

Tu, zapravo, počinje priča o NADEL-u, Nacionalnoj dečjoj liniji preko koje od 2005. godine deca, ali i njihovi roditelji mogu da dobiju podršku, odgovore na pitanja koja ih najviše zanimaju i da, pre svega, nađu sagovornika koji će ih pažljivo saslušati i pomoći da dođu do rešenja.

NADEL – prijatelj za priču
UNICEF Srbija/2021/Dojčinović

„Razgovor je najvažniji kada se nađemo pred nekim problemom“, kaže Jelena. „Posebno je važan za nas koji nismo odrasli u biološkim porodicama, mada i deca koja rastu u porodici nekada nemaju pravu sliku i nemaju pravi savet od tih ljudi koji su im toliko bliski.“

Kraj telefona u centru NADEL-a sede stručnjaci – psiholozi, sociolozi, i socijalni radnici. Zajednička im je spremnost da saslušaju i pronađu pravi način da pristupe svakom sagovorniku, jer nisu sva pitanja ista, niti su svi koji pozovu istog senzibiliteta.

Nikola Mironija je psiholog. I sam mlad čovek, objašnjava kako teče priča sa tinejdžerima koji ih pozovu.

„Najvažnije je da se uskladimo sa njima, da stvorimo okruženje koje je prihvatajuće i osećanje da zaista mogu da kažu šta god nju ili njega muči. Rešenja su nešto do čega dolazimo zajedno. Kada osetim da je vreme, obično kažem: ,OK, hajde da vidimo šta tu možemo da uradimo’ i onda se fokusiramo na snagu deteta, na sposobnosti, talente, sve što može da bude od pomoći.“

UNICEF Srbija/2021

Nikola kaže da tinejdžeri najčešće zovu jer ih tište problemi u školi, nerazumevanje sa roditeljima, ali i vršnjacima, ponekad i zaljubljivanje, a ima i mladića koji potraže savet kako da priđu devojci. Naravno, ovi naizgled lako rešivi izazovi ponekad imaju i duboke korene koji, ako se ne otkriju na vreme, mogu da prerastu u nasilje, vršnjačko i porodično, pa i u depresiju.

„Svaki problem je vredan razgovora“, slaže se i Jelena. „Čak i ono što kasnije može da nam izgleda smešno, u jednom trenutku je bilo nerešivo i tražilo je pomoć.“

NADEL je sastavni deo Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine Beograda i osnovan je, pre svega, kao još jedan od mehanizama za sprečavanje nasilja nad decom. Telefonski broj 116-111 besplatan je i dostupan neprekidno, 24 sata, svakog dana u sedmici. U protekloj deceniji, savetnici NADEL-a razgovarali su sa više od milion sagovornika, nudeći pomoć, savet ili praktično uputstvo za neku od životnih situacija.

Pandemija je donela nove izazove i krize i, prema istraživanjima, mladi osećaju i strahove i brige, neki se povlače i izoluju, a mnogima nedostaje uobičajeno druženje sa vršnjacima u školi. Primećeno je, međutim, da broj poziva NADEL-u opada. U nameri da se deca i mladi podstaknu da više, UNICEF zahvaljujući finansijskoj podršci Evropske unije, kroz Generalni direktorat Evropske komisije za politiku susedstva i pregovore o proširenju (DG NEAR), zajedno je sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Centrom za zaštitu odojčadi, dece i omladine Beograd, u junu 2020. omogućio inovativnu i pristupačnu komunikaciju preko četa.

„Današnje generacije su odrasle uz internet i nove mogućnosti komunikacije. Čet je jedna od njih. Pristupačan je, može se četovati bilo sa kog mesta na kojem se dete oseća bezbedno. Čet takođe nosi i anonimnost, a za mlade je to često preduslov da progovore i o onome o čemu bi im inače bilo teško da pričaju čak i telefonom“, kaže čet-savetnik u NADEL-u, Nikola Mironija.

NADEL – prijatelj za priču
UNICEF Srbija/2021/Dojčinović

„Dobra stvar sa četom, a nju obično predložimo sagovornicima je i što se prepiska može sačuvati, pa poslužiti kao svojevrsni podsetnik u procesu rešavanja nekog izazova“, dodaje Nikola.

Čat savetovalište je aktivno svakog dana od 18 do 22 sata, mada se poruke mogu poslati bilo u koje doba, a savetnici na njih odgovaraju u toku večeri. Četu se može pristupiti preko Vibera ili direktno sa vebsajta NADEL-a, na adresi www.116111.rs.

DG Near

* Priča i video su deo programa „Ublažavanje uticaja COVID-19 na decu i porodice na Zapadnom Balkanu i u Turskoj“ koji se finansira od sredstava Evropske unije.