Naše publikacije

Rad UNICEF-a zasnovan je na empirijskim podacima, preciznom istraživanju i pažljivoj analizi

Devojčice na času u školi
UNICEF Srbija/2017/Pančić
Mala Elena u inkubatoru