Uspešno održana radionica „Tvoja tačka gledišta“

30 Mart 2019
Učesnici radionice
UNICEF Srbija/2019/Shubuckl

Beograd, 30. mart 2019 – Stotinu mladih od 15 do 24 godine učestvovalo je na radionici o mobilnom novinarstvu „Tvoja tačka gledišta“ u organizaciji UNICEF-a. Radionicu je vodio mladi novinar i aktivista Jusuf Omar, pokretač inicijative Hashtag Our Stories. 

Cilj je da se mladi uključe u proces konsultacija za Dobrovoljni nacionalni izveštaj o Ciljevima održivog razvoja koji će Vlada Republike Srbije podneti u 2019. godini.

Proces konsultacija za ovaj Izveštaj pruža jedinstvenu priliku da se istaknu pitanja koja se tiču dece, adolescenata i mladih. To je i prilika da mladi iznesu svoje mišljenje o tome koliko se teme koje su njima bliske podudaraju sa Ciljevima održivog razvoja.

Tokom radionice, mladi su učili o inovativnim metodama izveštavanja i o tome kako da podele svoja mišljenja i stavove koristeći, pre svega, mobilni telefon.

Oni su sada osposobljeni da izveste o tome kako njihove zajednice napreduju ka Ciljevima održivog razvoja i da to podele sa svojim vršnjacima, kao i sa UNICEF-om i kabinetom Ministra bez portfelja za demografiju i populacionu politiku, koji je zadužen za proces konsultacija za Dobrovoljni nacionalni izveštaj.

Kontakti za medije.

Jadranka Milanović
Communication Officer
UNICEF Srbija
Tel: + 381 11 3602 104
Tel: +381 63 336 283

O UNICEF-u

Prisutni smo u više od 190 zemalja i teritorija, a kroz sve što radimo promovišemo prava i dobrobit dece, posebno one koja su najugroženija i isključena. U potpunosti se finansiramo od dobrovoljnih priloga pojedinaca, država i vlada, fondacija i kompanija.

Pratite UNICEF Srbija na: Facebook-uTwitter-uYouTube-uInstagram-u i LinkedIn-u.