Pozitivno roditeljstvo podstiče rani razvoj dece

25 Jun 2019
Regina De Dominicis u igri sa decom u čitalačkom kutku
UNICEF Srbija/2019

Novi Sad, 25. jun 2019 - U okviru prvog UNICEF-ovog globalnog meseca roditeljstva, UNICEF u Srbiji, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, i kabinetom ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku, sprovodi kampanju „Svaki trenutak je važan“ sa fokusom na pozitivno roditeljstvo.

Deca, čiji roditelji imaju dobre roditeljske veštine i koji dobijaju podršku kroz dobro koncipirane programe za rani razvoj, su socijalno i emocionalno kompetentniji, razvijaju bolje jezičke i kognitivne sposobnosti, te postižu bolji uspeh u školi.

„Kutak je otvoren u okviru kampanje o pozitivnom roditeljstvu i koji promoviše značaj čitanja za decu. Ovaj dom zdravlja je jedan od 30 članica mreže Novog Sada koji rade programe ranog razvoja deteta uz podršku UNICEF-a. A kutak za decu i čitanje treba da posluži kao model i za druge  objekte u okviru ove institucije“, izjavila je Prof. dr Slavica Đukić Dejanović, ministarka u Vladi Republike Srbije zadužena za demografiju i populacionu politiku.

Ministarka Đukić Dejanović je zahvalila domu zdravlja i svima koji su dali doprinos i pozvala roditelje i staratelje da deci čitaju bar 15 minuta dnevno, čak i kada su deca mala i kada misle da ona možda ne razumeju, jer je čitanje važno za razvoj mozga i razvoj jezičkih i komunikacijskih veština deteta.

Kroz saradnju državnih institucija, lokalnih pružalaca usluga i nevladinog sektora, unapređene usluge koje podstiču rani razvoj dece postaju dostupne sve većem broju dece i roditelja.

„Dokazano je da čitanje maloj deci, najmanje 15 minuta dnevno, podržava njihov kognitivni i emocionalni razvoj, i podstiče uspostavljanje veze sa roditeljima i starateljima.”

„Pozitivno roditeljstvo igra veoma važnu ulogu kada je u pitanju rani razvoj deteta. Čitanje sa i za malu decu je ključna aktivnost koju mnogi pedijatri preporučuju. Dokazano je da čitanje maloj deci, najmanje 15 minuta dnevno, podržava njihov kognitivni i emocionalni razvoj, i podstiče uspostavljanje veze sa roditeljima i starateljima. Važno je da se javne institucije što više uključuju u aktivnosti koje podržavaju čitanje sa decom od najranijeg uzrasta.  Ovaj kutak za čitanje u domu zdravlja u Novom Sadu je mali primer koji će, nadam se, inspirisati i druge”, izjavila je Ređina De Dominićis, direktorka UNICEF-a u Srbiji.  

Zahvalila je ministarki Slavici Đukić Dejanović i direktoru doma zdravlja dr Veselinu Bojatu za šire partnerstvo i zajednički rad sa UNICEF-om u oblasti ranog razvoja dece.

Tokom Meseca roditeljstva, u Novom Sadu se organizuju aktivnosti sa decom i roditeljima da bi se promovisalo pozitivno roditeljstvo.

Ova vrsta saradnje različitih organizacija je podstaklo i druge gradove u Srbiji da promovišu podsticajnu negu i pozitivno roditeljstvo kroz čitanje i pričanje priča, između ostalog i u romskim naseljima.

Programi koji podstiču rani razvoj deteta su uspešni jer pružaju podršku deci u ranom periodu, od začeća do polaska u školu.

To predstavlja šansu kroz koju kvalitetni programi za rani razvoj mogu značajno da unaprede ishode kod dece, naročito ugrožene dece.

Kontakti za medije.

Jadranka Milanović
Communication Officer
UNICEF Srbija
Tel: + 381 11 3602 104
Tel: +381 63 336 283

O UNICEF-u

Prisutni smo u više od 190 zemalja i teritorija, a kroz sve što radimo promovišemo prava i dobrobit dece, posebno one koja su najugroženija i isključena. U potpunosti se finansiramo od dobrovoljnih priloga pojedinaca, država i vlada, fondacija i kompanija.

Pratite UNICEF Srbija na: Facebook-uTwitter-uYouTube-uInstagram-u i LinkedIn-u.