Održivi razvoj počinje i završava sa decom i mladima

UNICEF poziva na obnavljanje Društvenog ugovora kako bi se stvorile jednake mogućnosti za svu decu i mlade

09 Mart 2022
Representative Deyana Kostadinova
UNICEF Srbija/2022/Djakovic

Kopaonik, 9. mart 2022 - Siromaštvo u kojem žive deca ima dugotrajan uticaj na njihovo zdravlje, obrazovanje, socijalizaciju i buduće zapošljavanje. Deca iz siromašnih porodica se u većoj meri suočavaju sa deprivacijom, nepovoljnim položajem u odnosu na druge, lošim zdravstvenim i lošim obrazovnim ishodima. Ukoliko ne prekinemo začarani krug siromaštva, moraće da se plate visoki ekonomski, socijalni i politički troškovi.

Ovo je bio jedan od glavnih zaključaka Deyane Kostadinove, direktorke UNICEF-a u Srbiji na današnjoj plenarnoj sednici Kopaonik biznis foruma, najuticajnijem ekonomskom skupu u zemlji, u kojoj je učestvovala i Darija Kisić Tepavčević, ministarka za rada, zapošljavanja, socijalnih i boračkih pitanja.

„Prava dece i adolescenata su pod velikom pretnjom. Napredak u pogledu indikatora Ciljeva održivog razvoja koji se tiču dece zaostaje zbog uticaja pandemije virusa COVID-19, klimatskih promena i složenih humanitarnih kriza. Možemo i moramo da uložimo maksimalne napore kako bismo ublažili te pretnje! Ako ne uspemo da popravimo ovu situaciju u periodu oporavka od COVID-19 i obezbedimo da on bude inkluzivan za svu decu, cena nečinjenja – ekonomski, socijalni i politički troškovi koji će biti plaćeni biće ogromna“, rekla je Deyana Kostadinova.

Ulaganje u decu i mlade, posebno u one koji su ranjivi i marginalizovani, može pomoći u promovisanju pravičnog i inkluzivnog društva, čime se omogućava da više ljudi delotvorno učestvuje u ekonomskom razvoju. 

„Potrebno je obnoviti Društveni ugovor između Vlade, poslovnog sektora, civilnog društva, gradova i opština, i međunarodnih organizacija kao što je UNICEF, kako bi se stvorile jednake mogućnosti za svu decu i mlade“, zaključila je Kostadinova.

Ako deca i mladi imaju pristup zdravstvu, kvalitetnom i inkluzivnom obrazovanju, mogu pravično da koriste digitalne tehnologije, ako su digitalno pismeni, razvijaju svoje veštine, imaju pristup radnim praksama i mentorstvu, i mogu da volontiraju, onda će rezultat biti unapređena produktivnost, a na kraju će se sve to pozitivno odraziti na socijalne i ekonomske izglede zemlje.

Kontakti za medije.

Jadranka Milanović
Communication Officer
UNICEF Srbija
Tel: + 381 11 3602 104
Tel: +381 63 336 283

O UNICEF-u

Prisutni smo u više od 190 zemalja i teritorija, a kroz sve što radimo promovišemo prava i dobrobit dece, posebno one koja su najugroženija i isključena. U potpunosti se finansiramo od dobrovoljnih priloga pojedinaca, država i vlada, fondacija i kompanija.

Pratite UNICEF Srbija na: Facebook-uTwitter-uYouTube-uInstagram-u i LinkedIn-u.