Delegacija EU i UNICEF ponovo potvrđuju važnost odrastanja dece u porodičnom okruženju

31 Avgust 2022
Poseta Ustanovi za decu i mlade Sremčica i nevladinoj organizaciji „Dečje srce“
UNICEF/2022/Pancic

Beograd, 30. avgust 2022 – Dejana Kostadinova, direktorka UNICEF-a u Srbiji i Nikola Bertolini, šef Odeljenja za saradnju Delegacije Evropske unije u Srbiji, posetili su Ustanovu za decu i mlade Sremčica i nevladinu organizaciju „Dečje srce“ kako bi videli rezultate procesa deinstitucionalizacije u Srbiji.

Rezidencijalne ustanove ne mogu pružiti deci negu koja im je potrebna da rastu, razvijaju se i ostvare svoj puni potencijal. Takvu negu najbolje pružaju porodice, a ne institucije, i ona je potrebna svoj deci. Zapravo, još je potrebnija deci sa smetnjama u razvoju i invaliditetom. Njihove šanse za ostvarivanje punog potencijala su najveće kada se stimulacija i podrška pruže tokom prvih godina života.

Deyana u poseti Ustanovi za decu i mlade Sremčica
UNICEF/2022/Pancic

Iako je Srbija ostvarila znatan napredak u smanjenju ukupnog broja dece zbrinute u ustanovama socijalne zaštite u poslednjih deset godina, veoma brine činjenica da se deca starosne dobi od 0 do 3 godine i dalje tokom dužeg vremenskog perioda nalaze u prihvatilištima i u velikim ustanovama.

UNICEF je posvećen nastavku i jačanju svoje podrške Vladi Republike Srbije u njenim daljim naporima da sva deca ostvare svoja prava i dobiju podršku da razviju svoj puni potencijal za dobrobit društva u celini.

„UNICEF se raduje formiranju nove Vlade kako bi se nastavilo smisleno sprovođenje Strategije deinstitucionalizacije, čime će se osigurati da deca ostanu sa svojim porodicama kada god je to moguće. Srbija je već pokazala da je moguće ostvariti merljive rezultate. Uz punu primenu Strategije, Srbija može biti lider u ovoj oblasti“.

- Deyana Kostadinova, direktorka UNICEF-a u Srbiji

Evropska unija pruža snažnu podršku ubrzanim reformama u oblastima socijalne zaštite i brige o deci jer su one suštinski povezane sa pregovorima i realizacijom obaveza navedenih u Poglavljima 19 i 23 u pristupanju Srbije Evropskoj uniji.

„Sva deca bi trebalo da odrastaju u porodici, a mi treba da promovišemo razvoj podrške deci u porodici u zajednici. Pozdravljamo usvajanje nove Strategije deinstitucionalizacije i razvoja usluga u zajednici (usvojene u januaru 2022. godine za period od 2022. do 2026. godine) i Nacionalne strategije za prevenciju i zaštitu dece od nasilja (usvojene u maju 2020. godine za period od 2020. do 2023. godine). Međutim, što pre bi trebalo obezbediti posebne resurse i uspostavljene institucionalne mehanizme za usmeravanje i praćenje njihovog sprovođenja. Trebalo bi eliminisati sve oblike diskriminacije i segregacije dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom“, rekao je Nikola Bertolini, šef Odeljenja za saradnju Delegacije Evropske unije u Srbiji.

 

 

 

Nicola Bertolini in Sremcica
UNICEF/2022/Pancic

I dalje postoje izazovi kada je reč o deinstitucionalizaciji, ali uz snažan fokus i kontinuiranu posvećenost i partnerstvo, sva deca mlađeg uzrasta, naročito ona mlađa od tri godine, mogu započeti svoj život u brižnom porodičnom okruženju. Civilno društvo je naročito važno u ovom procesu, te i Delegacija Evropske unije i UNICEF rade na jačanju njegovog kapaciteta da se u potpunosti angažuje u ovoj oblasti.

Kontakti za medije.

Jadranka Milanović
Communication Officer
UNICEF Srbija
Tel: + 381 11 3602 104
Tel: +381 63 336 283

O UNICEF-u

Prisutni smo u više od 190 zemalja i teritorija, a kroz sve što radimo promovišemo prava i dobrobit dece, posebno one koja su najugroženija i isključena. U potpunosti se finansiramo od dobrovoljnih priloga pojedinaca, država i vlada, fondacija i kompanija.

Pratite UNICEF Srbija na: Facebook-uTwitter-uYouTube-uInstagram-u i LinkedIn-u.