Deca iz romskih zajednica u Evropi suočavaju se sa visokim nivoom uskraćenosti

Najmanje tri četvrtine dece iz romskih zajednica na Kosovu*, Crnoj Gori i Srbiji nema adekvatan smeštaj, navodi se u novom izveštaju UNICEF-a

15 April 2024
Roma children Belgrade Resnik 2017
UNICEF Srbija/2017/Shubuckl

ŽENEVA, 15. april 2024. – Deca iz romskih zajednica u četiri evropske zemlje i teritorije u mnogo čemu su uskraćena, navodi se u novom izveštaju koji je danas objavio UNICEF.

Rušenje barijera: Analitički izveštaj o romskoj deci i ženama na Kosovu*, u Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i Srbiji pokazuje da deca iz romskih zajednica imaju nisku pokrivenost imunizacijom, i nižu stopu pohađanja i završetka predškolskog i školskog obrazovanja u poređenju sa nacionalnim prosekom.

Najmanje tri četvrtine romske dece živi u objektima koji su klasifikovani kao vlažni i mračni, koji  prokišnjavaju, trule, nemaju  toalet ili tuš. Na Kosovu*, oko 85 procenata dece koja žive u romskim naseljima živi u neadekvatnom smeštaju.

„Deci iz romskih zajednica se i dalje se od samog rođenja sistematski uskraćuju osnovna prava. Ograničen pristup obrazovanju, zdravstvenoj zaštiti i adekvatnim životnim uslovima ugrožava zdravlje i dobrobit dece“, rekla je Regina De Dominicis, regionalna direktorka UNICEF-a za Evropu i centralnu Aziju.

„Usklađena akcija vlada za stvaranje inkluzivnih zdravstvenih, obrazovnih i socijalnih sistema i adekvatne investicije od ključnog su značaja za okončanje dugogodišnjih nejednakosti sa kojima se suočavaju deca iz romskih zajednica širom Evrope”.

Manje od polovine dece uzrasta 24–35 meseci iz zajednica Roma, Aškalija i Egipćana na Kosovu* je u potpunosti vakcinisano, u poređenju sa ukupno tri četvrtine dece koja su vakcinisana. Izveštaj takođe beleži smanjenje stope vakcinacije među decom u romskim zajednicama u Severnoj Makedoniji.

U sve četiri zemlje i teritorije navedene u izveštaju, manje je verovatno da će deca iz romskih zajednica ići u školu, ostati u školi i steći minimum znanja u čitanju i računanju u poređenju sa decom iz neromskih zajednica.

U izveštaju se navodi da rano obrazovanje može poboljšati spremnost dece za osnovnu školu. Na primer, na Kosovu* je pohađanje prvog razreda osnovne škole među decom iz zajednica Roma, Aškalija i Egipćana koja su pohađala program obrazovanja u ranom detinjstvu tokom prethodne godine poraslo sa 54 odsto u 2013. na 73 odsto u 2019. godini. U Crnoj Gori je  primećeno povećanje sa 24 odsto u 2013. na 45 odsto u 2018. godini.

Uprkos konstantnoj deprivaciji u romskim zajednicama, poslednjih godina je ipak postignut određeni napredak. Iako ženama iz romskih zajednica još uvek nedostaje dovoljna prenatalna i postnatalna nega, došlo je do unapređenja nege za majke tokom porođaja. Primetno je i povećanja registracije rođenja dece mlađe od pet godina i povećanje pristupa zdravstvenom osiguranju dece. U izveštaju se takođe ističe poboljšanje pristupa školovanju, struji, čistoj vodi i socijalnim davanjima.

UNICEF pohvaljuje posvećenost vlada četiri zemlje i teritorije koje su predstavljene u izveštaju, zbog prikupljanja podataka o deci iz romskih zajednica, jer ti podaci daju uvid u uskraćenosti sa kojima se suočavaju romska deca u celom regionu.

Izveštaj sadrži niz preporuka o ključnim izborima politika koje su potrebne za rešavanje dispariteta i obezbeđivanje pristupa univerzalnim uslugama, a koje se oslanjaju na zajedničke akcije vlada, međunarodnih organizacija i civilnog društva. Preporuke se odnose na povećanja dostupnosti raščlanjenih podataka, novčanu pomoć, sistematsko uključivanje romskih medijatorki u zdravstveni sistem,  podršku pristupu zdravstvenim uslugama Roma bez dokumenata, posebnou vezi sa vakcinacijom, te na jačanje nacionalnih obrazovnih sistema i podizanje svesti roditelja o značaju obrazovanja.

Ceo izveštaj na engleskom jeziku preuzmite na OVOM LINKU.

UNICEF radi na podršci deci i porodicama iz romskih zajednica širom Evrope. Podrška podrazumeva pružanje kritičnih usluga zaštite dece, socijalne zaštite, zdravlja i usluga u ranom razvoju dece, uključujući jednokratna novčana davanja, obezbeđivanja mogućnosti za obrazovanje, kao  i programe kućnih poseta.


*Sve reference na Kosovo treba shvatiti u kontekstu Rezolucije 1244 (1999) Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija

Kontakti za medije.

Jadranka Milanović
Communication Officer
UNICEF Srbija
Tel: + 381 11 3602 104
Tel: +381 63 336 283

O UNICEF-u

Prisutni smo u više od 190 zemalja i teritorija, a kroz sve što radimo promovišemo prava i dobrobit dece, posebno one koja su najugroženija i isključena. U potpunosti se finansiramo od dobrovoljnih priloga pojedinaca, država i vlada, fondacija i kompanija.

Pratite UNICEF Srbija na: Facebook-uTwitter-uYouTube-uInstagram-u i LinkedIn-u.