Vaksinat janë mënyra më e sigurt për mbrojtjen e shëndetit në fëmijëri

Vaksinat janë mënyra më e sigurt, më e lehtë dhe shumë efektive për ta mbrojtur shëndetin e fëmijës gjatë gjithë jetës.

UNICEF
Baby boy in a yellow shirt sucking his fingers and looking at the nurse as she is preparing him for vaccination UNICEFMK
UNICEF North Macedonia/UN0582625/2022/Georgiev