„Ширете факти, а не паника“ - Младите репортери на УНИЦЕФ

Видео

Млади репортери на УНИЦЕФ
04 Август 2020

 

"Секој наидува на некои новини. Неизбежно е. Тие се појавуваат на сите социјални медиуми. Тоа не можеме да го промениме но можеме да го промениме начинот на кој што ги толкуваме." велат младите репортери на УНИЦЕФ. Тие споделуваат како можеме да ги препознаеме лажните вести и на што да внимаваме. Погледнете го видеото што го подготвија.

UNICEFMK

 


 

Преку својата волонтерска иницијатива УНИЦЕФ вложува напори да ги поддржи и поврзе децата и младите,

да им понуди шанса за учење, споделување знаење и искуства, создавање можности за нивно вклучување 

во изнаоѓањето решенија за предизвиците, подигнување на свесноста и преземање акции за унапредување 

на благосостојбата на сите деца. Работата на младите репортери за време на КОВИД-19 пандемијата 

делумно е финансирана од УСАИД.