И родителството се учи

Кампања за поддршка на родителите да подигаат среќни, здрави и паметни деца

Билборд со лого на кампањата, со фразата Зборовите имаат тежина напишани врз фотографија од младо момче кое гледа во голем камен поставен врз маса
UNICEF/2018