Mbrojtja e fëmijëve

UNICEF po punon me një gamë të gjerë partnerësh për të siguruar që çdo fëmijë të ketë mbrojtje të plotë të të drejtave të tij ose të saj, duke u përqendruar në fëmijët dhe familjet më të cenueshme dhe në rrezik.

Žive statue koje prikazuju nasilje nad djecom
UNICEF Mali i Zi / Duško Miljanić