Familjet mbështetëse

UNICEF po mbështet çdo fëmijë që të jetojë në një mjedis të familjes së sigurt dhe të kujdesshme/mjedis të ngjashëm me atë familjar

UNICEF Mali i Zi / Dusko Miljanic
UNICEF Mali i Zi / Dusko Miljanic