Jačanje porodica

UNICEF podržava svako dijete da živi u sigurnom i brižnom porodičnom okruženju

Majka sa cerkom u narucju
UNICEF Montenegro / Zoran Jovanovic Maccak / 2006

Svako dijete ima pravo da živi u porodičnom okruženju, a velike ustanove rezidencijalnog tipa ne mogu adekvatno podržati razvoj djeteta.

Iako se smanjuje udio djece smještene u ustanove u odnosu na onu koja se nalaze u porodičnom okruženju, ukupan broj djece pod zaštitom države nije u padu.

Više od dvije trećine djece smještene u ustanove djeca su sa smetnjama u razvoju.

A family
UNICEF Montenegro / Dusko Miljanic / 2011

UNICEF ulaže napore da razvije usluge prevencije za porodice koje žive u uslovima višestruke ugroženosti i u kojima su djeca u opasnosti da budu odvojena od roditelja i smještena u ustanove.  

Mi pružamo profesionalne savjete zasnovane na dokazima, podižemo kapacitete socijalnih radnika i drugih praktičara i modeliramo inovativne usluge za podršku onima koji su najviše isključeni iz društva. 

Tokom 2017. godine, država Crna Gora ostvarila je zacrtani cilj da potpuno eliminiše smještaj djece mlađe od tri godine u velike institucije rezidencijalnog tipa, kao i da značajno smanji ukupan broj djece u domu za djecu bez roditeljskog staranja.

UNICEF sarađuje s partnerima kako bi pružio podršku razvoju niza usluga za porodice koje su izložene riziku od razdvajanja, kao što su porodični saradnik i alternativni servisi na nivou porodice i zajednice − srodničko i nesrodničko hraniteljstvo i sl. − za djecu koja su privremeno odvojena od svojih porodica.