Drejtësi për fëmijët

UNICEF po punon për të siguruar qasje të barabartë në drejtësi për të gjithë fëmijët dhe për të mbështetur vendin për të krijuar një sistem të drejtësisë miqësor ndaj fëmijëve i cili funksionon në interesin më të mirë të fëmijës

A boy with a hood and a baseball bat
UNICEF Mali i Zi / Duško Miljanić