Pravda po mjeri djeteta

UNICEF radi na obezbjeđivanju jednakog pristupa pravdi za svako dijete i pružanju podrške zemlji u uspostavljanju pravosudnog sistema prilagođenog potrebama djeteta, koji djeluje u najboljem interesu djeteta, fokusirajući se na najugroženiju djecu

A boy with a hood and a baseball bat
UNICEF Montenegro / Dusko Miljanic / 2018