Dječja zaštita

UNICEF sarađuje sa širokim spektrom partnera kako bi osigurao da svako dijete uživa punu zaštitu svojih prava, fokusirajući se na djecu i porodice koje su najugroženije i izložene riziku.

Žive statue koje prikazuju nasilje nad djecom
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2017