Nasilje nad djecom

UNICEF ima cilj da smanji nasilje kod kuće, u školi, u zajednicama i na internetu, i da prekine tišinu koja okružuje ovu skrivenu epidemiju.

A girl
UNICEF Montenegro / Dusko Miljanic / 2018