Усны хэрэглээнд хувьсгал хийх цаг болсон

НҮБ-ын Хүүхдийн Сангийн Монгол дах Суурин төлөөлөгч Эваристе Коуасси-Комланы 2023 оны Дэлхийн усны долоо хоногт зориулсан нийтлэл

UNICEF
Murun, 4 year old boy
UNICE/Mongolia
23 Наймдугаар сар 2023