Монгол улсын хүн амын хоол тэжээлийн тулгамдаж буй асуудлууд

Үндэсний 5-р судалгаа

Хураангуй

 

Судалгаанд 5 хүртэлх насны хүүхэдтэй 2249 өрх, 0-59 сартай 2251 хүүхэд, 6-11 насны 1755 хүүхэд, нөхөн үржихүй насны 1944 эмэгтэй, 2220 жирэмсэн эмэгтэй, 1384 эрэгтэй, нийт 9554 хүн хамрагдсан билээ.

cover page of publication
Автор
National Center for Public Health, UNICEF Mongolia
Хэвлэсэн огноо
Хэл
Англи хэл, Монгол хэл

Files available for download