Малчдын хоолны соёлыг өөрчлөх нь

НҮБ-ын Хүүхдийн Сангаас орон нутгийн хүүхэд, эцэг, эх, асран хамгаалагч нарт хоол тэжээлийн боловсрол олгож байна.

Б.Болормаа, Л.Мөнхжаргал
Adilbileg, 5 years old, likes fruits
НҮБ-ын Хүүхдийн Сан
20 Есдүгээр сар 2023