Хүүхдийг бор хоолонд оруулахад юуг анхаарах вэ: Эцэг эхэд зориулсан мини хичээл

Хоол, тэжээлийн мэргэжилтэн зөвлөж байна.