Fanaraha-maso ny haintany any atsimon’i Madagasikara - 2020

Antontanisa isam-bolana avy amin’ny rafi-panaraha-maso ireo famantarana momba ny haintany nosintonina tamin’ny sary azo avy amin’ny zanabolana

Des femmes allant chercher de l'eau
UNICEF Madagascar/2020/UN0267546/Raoelison

Lafiny mampahatanjaka

Toe-javamisy

Ny faritra atsimon’ i Madagasikara no mijaly rano indrindra eto amin'ny firenena ary mizaka ireo voka-dratsy goavan’ny fiovan'ny toetr'andro. Porofon’izany: mihamatetika sy mihamahery vaika hatrany ny haintany. Ilaina tokoa ny famaritana an-tsarintany sy ny faminaniana ny fitrangan’ny haintany  mba hisorohana na hanalefahana ny tsy fahampian-drano sy ny mosary

Noho izy ahafahana manaraka akaiky ny rotsakorana sy ny fitombon’ny zavamaniry, ny sary an-janabolana ahafahana manaraha-maso bebe kokoa ny haintany ary manome fanairana haingana mba hanatsarana ny fandrafetana drafitrasa.

Amin'izao fotoana izao, tsy misy rafi-panaraha-maso nasionaly ny haintany eto Madagasikara. Ny fisian’izany anefa no manampy amin’ny fanombatombana ny loza mety hitranga ary mpahalala ireo mpiara-miombon’antoka, ireo mpanao asa soa ary ny tompon’andraikitra mba hanamorana ny fanomanana sy ny fepetra fanalefahana ny haintany

Fomba fiasa

Ny UNICEF sy ny Ivotoeram-pikarohan’ny vondrona eoropeana ary ny Ministeran’ny rano, ny fidiovana sy ny fanadiovana dia niara-namolavola rafi-panaraha-maso ny haintany any atsimon’i Madagasikara. Ity rafi-panaraha-maso ity dia mifototra amin'ny tondro momba ny haintany (ny rotsakorana sy ny tsy fahatomomban’ny fitomboan’ny zavamaniry / NDVI) nosintonina tamin’ny sary avy amin’ny zanabolana (CHIRPS ary MODIS).

Avy amin'ireo akoram-pahalalana vokarin’ny zanabolana ireo no tsoahina ny fivoarana ara-tantaran’ny haintany . Io fivoarana teo amin’ny lasa io avy eo no raisina ho filamatra ka ampitahaina amin’ny toe-java-misy isan-taona ankehitriny mba handrefesana ny herin’ny haintany. Misy biletà fanairana momba ny haintany mivoaka isam-bolana ary apariaka amin’ny mpiara-miombon’antoka rehetra.

 

Mba hahazoanao ireo biletà ho avy amin’ny mailaka,  misorata anarana amin’ny lisitra mpandray ny "email" avy aminay

Situation sécheresse Sud Madagascar
Mpanoratra
UNICEF Madagascar
Daty famoahana
Fiteny
Frantsay

Alaivo ny tatitra

Sokafy ilay singa hahafahanao maka izay tatitra mahaliana anao
(PDF, 4,20 MB) (PDF, 4,22 MB) (PDF, 3,60 MB) (PDF, 4,09 MB) (PDF, 4,12 MB) (PDF, 1,52 MB) (PDF, 4,92 MB) (PDF, 3,28 MB) (PDF, 1,77 MB) (PDF, 1,52 MB) (PDF, 3,97 MB) (PDF, 3,97 MB)