ສປປລາວ ຮັບຮອງເອົາດຳລັດວ່າດ້ວຍການຕະຫຼາດຜະລິດຕະພັນທົດແທນນໍ້ານົມແມ່ ເພື່ອປົກປ້ອງ ແລະ ສົ່ງເສີມການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່.

ຊຸມຊົນອົງການສາກົນ ລວມທັງອົງການຢູນິເຊັບ, ສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກໄດ້ຕ້ອນຮັບວັນສຳຄັນທາງປະ ຫວັດສາດທີ່ລັດຖະບານແຫ່ງສປປລາວໄດ້ບັນລຸເຖິງ ຊຶ່ງເປັນການຊ່ວຍໃຫ້ເດັກມີສຸຂະພາບແຂງແຮງດີຂຶ້ນ ໂດຍຜ່ານການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່.

05 ສີງຫາ 2020
BMS
UNICEF Laos/2020/AKarki

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 5 ເດືອນສິງຫາ ປີ 2020: ລັດຖະບານແຫ່ງສປປລາວໄດ້ບັນລຸເຖິງຫຼັກໝາຍສຳຄັນໃໝ່ ດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາດຳລັດ​ວ່າດ້ວຍການຕະຫຼາດຜະລິດຕະພັນທົດແທນນໍ້ານົມແມ່ (BMS) ເພື່ອປົກປ້ອງ ແລະ ສົ່ງເສີມການລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່ໃນປະເທດ. ​ດຳລັດດັ່ງກ່າວແມ່ນນິຕິກຳແຫ່ງຊາດຊຶ່ງ​ສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ແນະນຳ ແລະ ຄຳມຸ່ງໝັ້ນ​ທົ່ວໂລກ ເຊັ່ນ:​ ປະມວນກົດໝາຍສາກົນວ່າດ້ວຍການຕະຫຼາດຜະລິດຕະພັນ​ທົດແທນນໍ້ານົມແມ່ ທີ່ຮັບຮອງເອົາຈາກສະພາອະນາໄມ​ໂລກ​ ໃນປີ 1981.

ປະມວນກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ​ ປົກປ້ອງ ແລະ ສົ່ງເສີມການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ ດ້ວຍການສະໜອງຂໍ້ມູນຢ່າງພຽງພໍກ່ຽວກັບການໃຫ້ອາຫານເດັກອ່ອນທີ່ເໝາະສົມ, ພ້ອມທັງວາງກົດລະບຽບທີ່ເຂັ້ມງວດ ກ່ຽວກັບການຕະຫຼາດຜະລິດຕະພັນທົດແທນນໍ້ານົມແມ່, ຂວດນົມ ແລະ ຫົວຈຸກຂວດນົມ.

ທ່ານເລໂອ ຟາເບີ​ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະພາບເອີຣົບປະຈຳ ສປປລາວ ກ່າວວ່າ: “ພວກເຮົາຂໍສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍມາຍັງ​ລັດ ຖະບານແຫ່ງສປປລາວ ໃນການສ້າງ​ ແລະ ຮັບຮອງເອົານິຕິກຳສໍາຄັນ ແລະ ເຂັ້ມແຂງດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງ​ແນ່ນອນແລ້ວວ່າ ນິຕິກຳດັ່ງກ່າວ​ຈະມີຜົນກະທົບຢ່າງ​ໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່​ປະເທດ. ທ່ານຍັງກ່າວຕື່ມວ່າ: "ສະຫະພາບເອີຣົບມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດຳລັດດັ່ງກ່າວໃນຕໍ່ໜ້າ​ດ້ວຍການ​ສະໜັບສະໜູນງົບປະມານດ້ານໂພຊະນາການຂອງພວກເຮົາໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານສປປລາວ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນອື່ນໆຈາກທຸກ​ອົງການຄູ່ຮ່ວມງານດ້ານໂພຊະນາການຂອງພວກເຮົາ".

ນໍ້ານົມແມ່ແມ່ນອາຫານ​ດີທີ່ສຸດສຳລັບເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ຍ້ອນ​ວ່າມັນເປັນອາຫານພຽງຢ່າງດຽວທີ່ປອດໄພ, ສະອາດ, ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ​ເຕັມໄປ​ດ້ວຍ​ສານທີ່ເປັນພູມຕ້ານທານຂອງຮ່າງກາຍ​ຊ່ວຍປ້ອງກັນບັນດາພະຍາດທົ່ວໄປ​ໃນໄວເດັກ ເຊັ່ນ: ພະຍາດລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈ, ພະຍາດລຳໄສ້ອັກເສບ ແລະ ຫູອັກເສບ.

ເຖິງແມ່ນວ່າລັດຖະບານແຫ່ງສປປລາວໄດ້ແນະນຳຢ່າງເຂັ້ມງວດໃຫ້ເດັກກິນ​ນົມແມ່ພຽງຢ່າງດຽວໃນ​ 6 ເດືອນທຳອິດ ແລະ ສືບຕໍ່ໃຫ້ລູກກິນນົມແມ່ ພ້ອມດ້ວຍອາຫານທີ່ປອດໄພ ແລະ ມີທາດບຳລຸງອື່ນໆຈົນກ່ວາເດັກ​ອາຍຸໄດ້ 2 ປີ ກໍຕາມ, ມີເດັກໜ້ອຍ​ກວ່າ ເຄິ່ງໜຶ່ງ (45 %​) ໄດ້ກິນນົມແມ່ພຽງຢ່າງດຽວເຖິງ​ 6 ເດືອນ ແລະ ​ມີພຽງແຕ່ປະມານ 1 ໃນ 4 (27.2%) ຂອງເດັກເທົ່ານັ້ນໄດ້ສືບຕໍ່ກິນ​ນົມແມ່ຈົນຮອດອາຍຸ 2 ປີ.

ທ່ານນາງບີອາເຕ​ ດາສະເຕັລ, ວ່າການແທນຜູ້ຕາງໜ້າອົງການຢູນິເຊັບ ກ່າວວ່າ: ການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນພື້ນ ຖານຂອງການພັດທະນາເດັກທີ່ແຂງແຮງເທົ່ານັ້ນ​; ມັນຍັງເປັນ​ພື້ນຖານຂອງການພັດທະນາ​ປະເທດອີກດ້ວຍ. ມັນ​ຄຸ້ມຄ່າ​ ແລະ ເປັນການປະຢັດ​ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດຂອງເດັກ​, ຄອບຄົວ ແລະ ສັງຄົມໃຫ້ດີຂຶ້ນ ດ້ວຍການຢຸດຕິການຕາຍຂອງເດັກທີ່ສາມາດປ້ອງກັນໄດ້. ດ້ວຍ​ການປັບປຸງສຸຂະພາບຂອງແມ່ ແລະ ເດັກໃຫ້ດີຂຶ້ນ, ສັງຄົມຈະເກັບກ່ຽວຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນ ​ດ້ວຍການເພີ່ມທະວີການບັນລຸເປົ້າໝາຍດ້ານ​​ການສຶກສາ​ ແລະ ມີຜະລິດຕະຜົນ​ເພີ່ມຂື້ນ.​ 

ໃນປີ 2018, 136 ປະເທດ ໃນຈໍານວນ 194 ປະເທດໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບາງມາດຕະການດ້ານ​ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບປະມວນກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ. ​​​ໃນເມື່ອກ່ອນ ສປປລາວ ກໍມີຂໍ້ຕົກລົງທີ່ບໍ່​ຜູກມັດດ້ານກົດໝາຍ, ດຽວນີ້, ​ດຳລັດສະບັບໃໝ່ທີ່ລົງນາມໂດຍທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີແມ່ນມີຜົນຜູກມັດທາງດ້ານກົດໝາຍ. ດຳລັດດັ່ງກ່າວ​ຈະເປັນທິດທາງ​ທີ່ເຂັ້ມແຂງ ທັງເປັນມາດຕະການບັງຄັບໃຊ້ ແລະ ​ຕິດຕາມກວດກາ ເພື່ອຄວບຄຸມການຕະຫຼາດ ແລະ ການສົ່ງເສີມຜະລິດຕະພັນທົດແທນນໍ້ານົມແມ່ (​​BMS).

ການຄົ້ນຄ້ວາວິໄຈຫຼ້າສຸດຂອງ Alive & Thrive ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ໃນແຕ່ລະປີ ສປປລາວສູນເສຍ 1,714 ຊີວິດ​ ແລະ 235 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຍ້ອນການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ແບບ​ບໍ່ພຽງພໍ. ເປັນເວລາຫຼາຍ​ທົດສະວັດມາແລ້ວ, ການສົ່ງເສີມຢ່າງຮຸນແຮງ ແລະ ແບບຜິດຈັນຍາບັນຂອງ​ອຸດສາຫະກຳຜະລິດຕະພັນທົດແທນນໍ້ານົມແມ່ (BMS) ໃນທົ່ວໂລກເປັນຜົນກະທົບຕໍ່ການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່, ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ​ດຳລັດທີ່ໄດ້ຖືກຮັບຮອງໃນມໍ່ໆນີ້ ແມ່ນມີຈຸດປະສົງເພື່ອຢຸດຕິການປະຕິບັດດັ່ງກ່າວ ໃນສປປລາວ.

ທ່ານນາງ ເຄລີ ຄຳພູໄຊ, ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອ​ເດັກ​ປະຈຳ ສປປລາວ ກ່າວວ່າ "​ດຳລັດສະບັບໃໝ່ວ່າດ້ວຍຜະລິດຕະພັນທົດແທນນ້ຳນົມແມ່  ເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດ ແລະ ບຸກຄົນທີ່ສົ່ງເສີມສູດນົມຜົງສຳລັບເດັກອ່ອນ, ນົມສູດຕິດຕາມທີ່ເອີ້ນວ່າ “ສູດນົມສໍາລັບເດັກໄວຮຽນຍ່າງ “ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜູ້ບໍລິໂພກຂອງລາວ ເປັນສິ່ງຜິດກົດໝາຍ​ ແລະ ຍັງຫ້າມການບໍລິຈາກຜະລິດຕະພັນດັ່ງກ່າວອີກດ້ວຍ. ທ່ານນາງ ເຄລີ ຄຳພູໄຊ ຍັງກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ:  “ດໍາລັດສະບັບໃໝ່ຍັງເປັນການ​ປົກປ້ອງບັນດາຄອບຄົວຂອງຄົນລາວ​ຈາກການຕະຫຼາດການຄ້າທີ່ບໍ່ມີຫຼັກການຂອງ​ອຸດສາຫະກຳຜະລິດຕະພັນນົມສູດສຳລັບເດັກອ່ອນ ທີ່ພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ບັນດາຄອບ ຄົວໝັ້ນໃຈວ່າ ຜະລິດຕະພັນດັ່ງກ່າວດີ​ກວ່າການລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່;​ ບັນດາຄອບຄົວສົມຄວນທີ່ຈະສາມາດເຂົ້າເຖິງ​ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສຸຂະພາບທີ່ບໍ່ເປັນ​ອະຄະຕິ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນຕົວຈິງ ເພື່ອປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່; ດຳ ລັດສະບັບນີ້ຊ່ວຍຮັບປະກັນວ່າ ບັນດາຄອບຄົວສາມາດເລືອກສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບລູກຂອງຕົນ​ ແລະ ໃຫ້ລູກມີອະນາຄົດທີ່ສົດໃສທີ່ສຸດ."

ບາດກ້າວສຳຄັນທີ່ຈຳເປັນຂັ້ນຕໍ່ໄປຕໍ່​ການປົກປ້ອງການລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່ ແມ່ນການ​ຮັບປະກັນວ່າ ຜູ້ຜະລິດ, ຜູ້ຈັດຈຳໜ່າຍ, ຜູ້ຂາຍຍ່ອຍ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສາທາລະນະສຸກ​ທຸກຄົນ ຮັບຮູ້ເຖິງບົດບັນຍັດຂອງດຳລັດ​ດັ່ງກ່າວ,​ ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ບັງ ຄັບ​ໃຊ້ນິຕິກຳດັ່ງກ່າວ​.

ສະຫະພາບເອີຣົບໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນສົ່ງເສີມການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ ໃນສປປລາວເປັນເວລາຫຼາຍ​ປີ ຜ່ານບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ເຊັ່ນ: ອົງການຢູນິເຊັບ ແລະ ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອ​ເດັກ. ໃນທ້າຍປີ 2019, ປະມວນ​ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງໃນປະເທດ​ເອີ້ນວ່າ ດຳລັດວ່າດ້ວຍ "ຜະລິດຕະພັນອາຫານ ແລະ ອຸປະກອນການໃຫ້ອາຫານ ສຳລັບເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກໄວຮຽນຍ່າງ" ຊຶ່ງເປັນການສະຫຼຸບວ່າ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນດ້ານງົບປະມານ ໃນການດຳເນີນງານ​​ໂພຊະນາການຈາກສະຫະພາບເອີຣົບ. ຊຸມຊົນອົງ​ການ​ສາກົນ​ ໃນສປປລາວ ຂໍຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍຕໍ່ຜົນສຳເລັດທີ່ສຳຄັນນີ້ຂອງ​ລັດຖະບານແຫ່ງສປປລາວໃນການປົກປ້ອງສຸຂະພາບ, ການພັດທະນາ ແລະ ຄວາມຈະເລີນກ້າວໜ້າ​ຂອງເດັກ​, ຊຸມຊົນ ແລະ ທົ່ວສັງຄົມຢ່າງກວ້າງຂວາງ.


ກ່ຽວກັບສະຫະພາບເອີຣົບ

ສະຫະພາບເອີຣົບເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ​ຂອງ 27 ປະເທດເອີຣົບ ແລະ ເປັນເພື່ອນມິດຂອງລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນລາວ. ພວກເຮົາເຮັດວຽກເພື່ອ​ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ; ຮັບປະກັນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ; ສົ່ງເສີມປະຊາທິປະໄຕ, ສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມ ໝັ້ນຄົງໃນໂລກ. ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ EU, ຈົ່ງ​ຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບ:​ ທ່ານທອງວອນ ສໍສຳພັນ​Thongvone.SOSAMPHAN@eeas.europa.eu  ຈົ່ງເຂົ້າເບິ່ງໃນ​ http://europa.eu/

ເພື່ອຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບວຽກງານຂອງສະຫະພາບເອີຣົບໃນລາວ, ຈົ່ງຕິດຕາມ Facebook, Instagram, Twitter ແລະ​ website  ຂອງພວກເຮົາ. cid:image008.jpg@01D1D2B8.530DE510   cid:image009.jpg@01D1D2B8.530DE510


ກ່ຽວກັບ Alive & Thrive

Alive & Thrive ແມ່ນຂໍ້​ລິເລີ່ມດ້ານໂພຊະນາການທົ່ວໂລກເພື່ອຊ່ວຍຊີວິດ, ປ້ອງກັນພະຍາດ ແລະ ຮັບປະກັນການເຕີບໃຫຍ່ຂອງແມ່ ແລະ ເດັກທີ່ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ. Alive & Thrive ນຳໃຊ້ເຄືອຂ່າຍ ແລະ ພື້ນຖານຄວາມຮູ້ທີ່ເຂັ້ມແຂງຂອງຕົນເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບ ແລະ ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ​ດ້ານໂພຊະນາການຂອງແມ່, ເຍົາວະຊົນ​, ເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກ ນ້ອຍໃນທົ່ວທະວີບອາຟຣິກາ ແລະ ອາຊີ.

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ Alive & Thrive, ຈົ່ງ​ເຂົ້າເບິ່ງໃນ​: www.aliveandthrive.org

ຕິດຕໍ່ດ້ານສື່​: Linh Phan, ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, Alive & Thrive, plinh@fhi360.org


ກ່ຽວກັບອົງການຊ່ວຍເຫຼືອ​ເດັກ

ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອ​ເດັກ ເຊື່ອວ່າເດັກ​ທຸກຄົນສົມຄວນມີ​ອະນາຄົດ ແລະ ພວກ​ເຮົາໄດ້ເຮັດວຽກໃນລາວເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 25 ປີ ແລ້ວ ເພື່ອເຮັດໃຫ້​ສິດທິຂອງເດັກຜູ້​ດ້ອຍໂອກາດປະກົດຜົນເປັນຈິງ. ດ້ວຍທີມງານຂອງພວກເຮົາ​ 200 ກວ່າຄົນໃນປະເທດລາວ ແລະ 25,000 ກ່ວາຄົນໃນທົ່ວໂລກ, ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນສິດ​ທິ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກໃນທົ່ວໂລກ ຊຶ່ງກ່ອນອື່ນໝົດແມ່ນ​ເດັກທີ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ສຸດ.

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບອົງການຊ່ວຍເຫຼືອ​ເດັກ​, ຈົ່ງ​ເຂົ້າໄປໃນ​: www.savethechildren.net

ເພື່ອຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການເຮັດວຽກຂອງອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ​ໃນລາວ, ຈົ່ງຕິດຕາມພວກເຮົາ ໃນ Facebook

ຕິດຕໍ່ພົວພັນດ້ານສື່​: ທ່ານພິລົມຫຼິງ ວິໄລ​, ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອ​ເດັກ ລາວ​:  Philomling.vilay@savethechildren.org

 

ຕິດຕໍ່ຜູ້ຮັບຜິດຊອບຂ່າວ

ຕະບອງເພັດ ພຸດທະວົງ
ຊ່ຽວຊານວຽກງານໂຄສະນາ ແລະ ສື່ສານມ່ວນຊົນ
ອົງການຢູນິເຊັບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ
ໂທລະສັບ: +856 21 315200 Ext. 123
ໂທລະສັບ: +856 20 96888890
ອີເມວ: tphouthavong@unicef.org
Thongvone SOSAMPHAN
Press and Information Officer
EU Delegation in Laos
ໂທລະສັບ: +856 20 52826193

ກ່ຽວກັບ ອົງການຢູນິເຊບ UNICEF

ອົງການ ສປຊ ສຳລັບເດັກ ແມ່ນເຮັດວຽກຢູ່ໃນບາງພື້ນທີ່ທີ່ຫຍຸ້ງຍາກທີ່ສຸດໃນໂລກ, ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າເຖິງເດັກທີ່ຂາດໂອກາດຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ. ໃນ 190 ປະເທດ ແລະ ເຂດແດນ. ພວກເຮົາເຮັດວຽກກັບເດັກທຸກໆຄົນ, ທຸກໆບ່ອນເພື່ອສ້າງໂລກທີ່ດີກວ່າສໍາລັບທຸກຄົນ. ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບອົງການຢູນິເຊັບ UNICEF ແລະ ວຽກງານກ່ຽວກັບເດັກ ຂອງອົງການຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ສາມາດເບິ່ງໄດ້ ທີ່: http: //www.unicef.org/laos
ຕິດຕາມ Facebook, Twitter, YouTube ແລະ www.unicef.org