ປະເທດຝຣັ່ງ, ອົງການຢູນິເຊັບ ເເລະ ອົງການອາຫານໂລກ ຮ່ວມມືກັນປັບປຸງ ສຸຂະພາບ ເເລະ ໂພຊະນາການ ຂອງເດັກໃນເເຂວງ ຜົ້ງສາລີ

ເດັກນ້ອຍອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 5 ປີ ຈຳນວນ 5,000 ຄົນໃນ 6 ເມືອງເປົ້າໝາຍຂອງແຂວງຜົ້ງສາລີ ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການປະເມີນ ແລະ ປິ່ນປົວການຂາດສານອາຫານ ພາຍໃຕ້ການຮ່ວມມືໃໝ່ນີ້.

23 ພຶດສະພາ 2022
Project launch
UNICEF Laos/2022/SSanoubane

ເມືອງບຸນເໜືອ, ສປປ ລາວ ໃນມື້ນີ້, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ອຳນາດການປົກຄອງຂັ້ນແຂວງ, ອົງການອາຫານໂລກ ເເລະ ອົງການຢູນິເຊັບ ໄດ້ເປີດຕົວໂຄງການເພື່ອປັບປຸງໂພຊະນາການຂອງເດັກອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 5 ປີ ຢູ່ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ, ເຊີ່ງເເມ່ນແຂວງພາກເໜືອສຸດຂອງ ສປປ ລາວ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ເເມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບ ສະໜູນໂດຍປະເທດຝຣັ່ງ.

ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານອາຫານຂອງປະເທດຝຣັ່ງ (French Alimentary Aid Programme) ໄດ້ສະໜອງທຶນຊ່ວຍ ເຫຼືອຈໍານວນ 500,000 ເອີໂຣ (ປະມານ 520,000 ໂດລາສະຫະລັດ) ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ປິ່ນປົວ​ການຂາດສານອາຫານເເບບຈ່ອຍຜອມ ເຊີ່ງເປັນການຂາດສານອາຫານກະ​ທັນ​ຫັນ ໂດຍເດັກນ້ອຍ​ຈະມີນ້ຳໜັກ ຕ່ຳກວ່າມາດຕະຖານ​ທຽບ​ກັບລວງສູງຂອງພວກເຂົາ ​ຊື່ງສົ່ງ​ຜົນເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາດ້ານສຸ​ຂະ​ພາບ, ການພັດທະນາຂອງ ເດັກ ເເລະ ເພີ່ມ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ຕໍ່​ການ​ເສຍ​ຊີ​ວິດເຖີງ 12 ເທົ່າ​. ໂຄງການການຄຸ້ມຄອງແບບເຊື່ອມສານຂອງການຂາດສານ ອາຫານກະທັນຫັນ (The Integrated Management of Acute Malnutrition) ໃນ ສປປ ລາວ  ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການຈັດຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ຢູ່​ແຂວງ​ຜົ້ງ​ສາລີ ​ເຊິ່ງ​ເປັນ​ເຂດ​ທີ່​ມີ​ອັດຕາ​ການ​ຂາດ​ສານ​ອາຫານ​ສູງ​, ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນໃນ​ກຸ່ມ​ເດັກນ້ອຍ​ຕ່ຳ​ກວ່າອາຍຸ 5 ປີ. ​ອີງຕາມການ​ຮ່ວມ​ມືໃນລະດັບ​ທົ່ວໂລກ​ລະຫວ່າງ​ ອົງການຢູນິເຊັບ ແລະ ອົງການອາຫານ ໂລກ, ໂດຍຜ່ານການຮ່ວມມື​ກັບ​ລັດຖະບານເເຫ່ງ ສປປ ລາວ, ​ໂຄງການນີ້​ມີ​ຈຸດປະສົງ​ໃນການ​ສົ່ງເສີມການ​ລ້ຽງ​ດູ ເເລະ ໃຫ້ອາຫານ ເດັກ​ອ່ອນ ແລະ ​ເດັກ​ນ້ອຍ ໃຫ້​ດີ​ຂື້ນ​, ​ເພີ່ມຄວາມ​ຮູ້​ດ້ານ​ໂພຊະນາ​ການ​ຂອງ​ແມ່ ​ແລະ​ ປັບປຸງ​ຂະ​ບວນການ​ປະ​ເມີນ ແລະ ປິ່ນປົວເດັກທີ່ຂາດສານອາຫານເເບບຈ່ອຍຜອມ. ທັງໝົດນີ້ຈະຊ່ວຍສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນໃຫ້ລັດ​ຖະ​ບານ ສ​ປ​ປ ລາວ ​ສາ​ມາດ​ບັນ​ລຸ​ເປົ້າ​ໝາຍຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການຄຸ້ມຄອງແບບເຊື່ອມສານຂອງການຂາດສານອາຫານກະທັນຫັນ ໃນລະດັບປະເທດ.

ແຂວງຜົ້ງສາລີ ເປັນໜື່ງໃນເເຂວງທີ່ມີອັດຕາ​ການ​ຂາດ​ສານ​ອາຫານ​ໃນ​ເດັກອາຍຸ​ຕ່ຳ​ກວ່າ 5 ປີ ​ທີ່​ສູງທີ່​ສຸດ​ໃນ ສປປ ​ລາວ ເເລະ ມີອັດ​ຕາ​ສ່ວນເດັກນ້ອຍ ໜ້ອຍກວ່າເຄິ່ງຂອງຈຳນວນທັງໝົດທີ່ໄດ້ກິນນົມແມ່ພຽງ​ຢ່າງ​ດຽວໃນໄລຍະ 6 ເດືອນທຳອິດ ແລະ ມີພຽງແຕ່ 28% ຂອງ​ເດັກອາຍຸ​ຕ່ຳ​ກວ່າ 5 ປີ ທີ່ໄດ້ກິນອາຫານຄົບໝູ່ຕາມມາດ​ຕະຖານຂັ້ນຕໍ່າສຸດທີ່ ອົງການອະນາໄມໂລກໄດ້ເເນະນຳ. ບັນຫາໂພຊະນາການຂອງແມ່, ອັດຕາການຖືພາໃນໄວໜຸ່ມທີ່ສູງ, ບັນຫາສິ່ງທ້າທາຍ ດ້ານນໍ້າ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ, ຄວາມຈຳກັດໃນການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ ເເລະ ຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງດ້ານ ອາຫານ ເນື່ອງຈາກຜົນກະທົບຂອງການປ່ຽນແປງທາງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ພ້ອມດ້ວຍບັນຫາອື່ນໆນັ້ນລ້ວນເເຕ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ສະຖານະການຮ້າຍແຮງກວ່າເກົ່າໃນເເຂວງ. ດັ່ງນັ້ນ, ໂຄງການນີ້ຈະຊ່ວຍ ປູກຈິດສຳນຶກໃຫ້ແກ່ປະ​ຊາ​ຊົນປະມານ 23,000 ຄົນ ກ່ຽວກັບບັນຫາການຂາດສານອາຫານແບບກະທັນຫັນ ເເລະ ເດັກນ້ອຍຈຳນວນ 5,000 ຄົນ ຈະໄດ້ຮັບການ​ປະ​ເມີນສະພາບໂພຊະນາການ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ເດັກນ້ອຍທີ່ຂາດ ສານອາຫານແບບກະທັນຫັນຈຳນວນ 500 ຄົນ ໃນ 6 ເມືອງຂອງແຂວງຜົ້ງສາລີ. ຈະໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ ແລະ ອາຫານ ເສີມ​ສຳ​ລັບ​ປິ່ນ​ປົວ​ພະ​ວະ​ການ​ຂາດ​ສານ​ອາ​ຫານ

“ລັດ​ຖະ​ບານ​ຝ​ລັ່ງ ກຳ​ລັງ​ໃຫ້​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຂອງລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ​ໃນ​ການ​ບັນ​ລຸ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ​ທີ2 ກໍ​ຄື​ລຶບ​ລ້າງ​ຄວາມ​ອຶດ​ຫິວ, ບັນ​ລຸ​ການ​ປັບ​ປຸງ​ການ​ຄ້ຳ​ປະ​ກັນ​ດ້ານ​ສະ​ບຽງ​ອາ​ຫານ ແລະ ໂພ​ຊະ​ນາ​ການ​ຕິດ​ພັນ​ກັບ​ການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ກະ​ສິ​ກຳ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ. ໂດຍອີງຕາມຄວາມຊໍານານດ້ານວິຊາການ ແລະ ການມີຫ້ອງການ ຢູ່ພາກສະຫນາມ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ອາ​ຫານ​ໂລກ ແລະ ອົງ​ການ​ຢູ​ນິ​ເຊັບ ລວມ​ເຖິ່ງ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ຂອງ​ຝ​ລັງ​ເພື່ອ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ ທີ່​ເປັນ​ອີກຄູ່​ຮ່ວມ​ງານ​​ຂອງ​ໂຄງ​ການ, ພວກ​ເຮົາ​ເຊື້ອ​ໝັ້ນ​ວ່າ​ຈະ​ຊ່ວຍ​ປະ​ກອບ​ສວນ​ໃນ​ການ​ປັບ​ປຸງ​ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ​ດ້ານ​ໂພ​ຊະ​ນາ​ການ​ຢູ່​ແຂວງ​ຜົ້ງ​ສາ​ລີ​ໃຫ້​ດີ​ຂື້ນ ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ໃນ​ສະ​ພາບ​ການ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະທົບ​ຈາກ​ການລະບາດຂອງພະ ຍາດ​ໂຄ​ວິດ-19 ” ກ່າວໂດຍພະນະທ່ານ ນາງ ຊີບແລງ ຊົວຣ໌, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຝຣັ່ງ ປະຈຳ ສປປ ລາວ.

ໂຄງການໃໝ່ນີ້ ຈະເປັນການສົມທົບເຂົ້າໃນວຽກງານອື່ນໆທີ່ອົງການອາຫານໂລກ ເເລະ ອົງການຢູນິເຊັບ ພວມຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດຢູ່ໃນແຂວງຜົ້ງສາລີ ເເລະ ທົວປະເທດ. ອົງການຢູນິເຊັບ ແລະ ອົງການອາຫານໂລກ ໄດ້ມີການພົວພັນຮ່ວມມືທີ່ ເເໜ້ນເເຟ້ນມາເປັນເວລາຫຼາຍປີ ໃນວຽກງານການປ້ອງກັນ ແລະ ປິ່ນປົວພະຍາດຂາດສານອາຫານເເບບຈ່ອຍຜອມ ເເລະ ເຊື່ອ​ໝັ້​ນວ່າພະຍາດດັ່ງກ່າວສາມາດ ເເລະ ຄວນໄດ້​ຮັບ​ການປ້ອງກັນ. ການຮ່ວມມືນີ້ລະຫວ່າງສອງອົງການນັ້ນ ໄດ້ຮັບການສືບຕໍ່ຢ່າງເປັນທ່າງການໃນທ້າຍປີ 2020 ເເລະ ໄດ້ຖືກບັນທຶກໄວ້ໃນແຜນປະຕິບັດງານລະດັບໂລກສຳລັບ ວຽກງານການເເກ້ໄຂບັນການຂາດສານອາຫານເເບບຈ່ອຍຜອມຂອງເດັກ ເຊິ່ງຍັງເປັນ​ການ​ປະກອບສ່ວນສໍາລັບກອບ​ວຽກ ແລະ ລາຍ​ລະ​ອຽດວິທີການບໍ​ລິ​ຫານ​ເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ປິ່ນປົວພະຍາດດັ່ງກ່າວ​ໃນ​ລະ​ດັບ​ປະ​ເທດ.

“ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຍິນດີຮັບເອົາການຮ່ວມມື​ໃນຄັ້ງນີ້. ເດັກນ້ອຍທີ່ຂາດສານອາຫານເເບບຈ່ອຍຜອມ ແມ່ນມີ ຄວາມສ່ຽງສູງຕໍ່ການເສຍຊີວິດເຖີງ 12 ເທົ່າກ່ວາເດັກນ້ອຍທີ່ມີສຸຂະພາບດີ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງມີ​ຄວາມຈຳ​ເປັນ​ທີ່​ຕ້ອງ​ໃຫ້​ຄວາມ ສຳຄັນໃຫ້ພວກເຂົາຕ້ອງໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ” ກ່າວໂດຍ ທ່ານ ດຣ. ພອນປະເສີດ ອຸນາພົມ, ຫົວໜ້າກົມອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ“ ການປ້ອງກັນ ແລະ ປິ່ນປົວພະຍາດດັ່ງກ່າວ ເຊີ່ງເເມ່ນເປົ້າໝາຍ ຂອງໂຄງການນີ້ ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການຂອງ ສປປ ລາວ ສຳລັບສົກປີ 2021 – 2025 ແລະ ຈະຊ່ວຍ​ສ້າງ​ຂີດ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ຂອງບັນດາພະນັກງານສາທາລະນະສຸກຂອງພວກເຮົາໃນການ ປະ​ເມີນ ແລະ ປິ່ນປົວເດັກນ້ອຍທີ່ຂາດສານອາຫານກ່ອນຈະຊ້າເກີນໄປ, ເຊິ່ງຍັງຈະສົມທົບເຂົ້າໃນຄວາມພະຍາຍາມ ຂອງພວກເຮົາໃນການສ້າງລະບົບຄຸ້ມຄອງການຂາດສານອາຫານກະທັນຫັນ.”

ຕິດຕໍ່ຜູ້ຮັບຜິດຊອບຂ່າວ

Mavliuda Dzhaparova
OIC Chief of Communication
UNICEF Lao PDR
ໂທລະສັບ: +996777919142
ອີເມວ: mdzhaparova@unicef.org
Ildiko Hamos
Partnerships and Communications Coordinator
World Food Programme
ໂທລະສັບ: +856 (0)21 330 300 ext. 2229
ໂທລະສັບ: +856 (0)20 7717 7913
ອີເມວ: ildiko.hamos@wfp.org

ກ່ຽວກັບອົງການຢູນິເຊັບ

ອົງການຢູນິເຊັບ ເຮັດວຽກໃນບາງບ່ອນ​ທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ​ທີ່ສຸດ ເພື່ອເຂົ້າເຖິງເດັກທີ່ດ້ອຍໂອກາດທີ່ສຸດໃນໂລກ. ໃນ 190 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄວ້ນ​, ພວກເຮົາເຮັດວຽກເພື່ອເດັກ​ທຸກຄົນ ແລະ ໃນທຸກແຫ່ງຫົນ​ ເພື່ອສ້າງໂລກທີ່ດີກວ່າສໍາລັບທຸກຄົນ.

ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບອົງການຢູນິເຊັບ ແລະ ວຽກງານຂອງອົງການ​ເພື່ອ​ເດັກ​ ຈົ່ງ​ເຂົ້າເບິ່ງ www.unicef.org.

ຕິດຕາມອົງການຢູນິເຊັບ​ໃນ  Twitter and Facebook