તમે અથવા તમારી નિકટની વ્યક્તિ કોવિડ-19 પોઝિટિવ હોય તો શું કરવું

ટેસ્ટના પરિણામો કે ટેસ્ટ કરાવવાની રાહ ન જુઓ. કોઈ પણ લક્ષણ દેખાય કે તરત પોતાની જાતને અલગ રાખો. ગભરાવ નહીં. યાદ રાખો કે મોટા ભાગના લોકો કોવિડ-19થી સાજા થઈ જાય છે અને હોસ્પિટલમાં દાખલ થવાની જરૂર નથી પડતી. પરંતુ સૌથી પહેલા તમારા ડોક્ટર સાથે વાત કરો.

UNICEF ભારત દ્વારા WHO, MoHFW અને AIIMSની માર્ગદર્શિકાનું પાલન થાય છે.
18 મે 2021

ભારતમાં બધા માટે અત્યારે મુશ્કેલ સમય છે. અમે તમારો વિચાર કરીએ છીએ અને #COVID19 પોઝિટિવ હોય અથવા તેના લક્ષણો હોય તેવી દરેક વ્યક્તિ માટે આ ટિપ્સ આપીએ છીએ.

Infographic in Gujarati.